fADA, fondation Aide Dentaire Afrique, St.

Op deze website kunnen goede doelen zich presenteren aan potentiële donateurs. Helaas heeft fADA, fondation Aide Dentaire Afrique, St. nog geen eigen pagina. De goede doelen die wel een eigen pagina hebben, vindt u op https://donerenaangoededoelen.nl/overzicht-goede-doelen

www.donerenaangoededoelen.nl maakt deel uit van het magazine Schenken & Nalaten aan Goede Doelen, zie https://donerenaangoededoelen.nl/het-magazine

Voor vragen kunt u mailen naar info@donerenaangoededoelen.nl of bellen naar +31 (0)50 – 314 22 44.

fADA, fondation Aide Dentaire Afrique, St.