Fona Conservation

 

Fonds voor Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud


De Stichting FONA is in 1967 opgericht door prof.dr. M.F. Mörzer Bruyns, hoogleraar Natuurbeheer en destijds verbonden aan het voormalige Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud (RIVON), thans Wageningen Environmental Research. 

Met een financiële donatie, eenmalig of in de vorm van een jaarlijks subsidiebedrag, helpt u de doelen van de Stichting FONA te verwezenlijken.

Fona Conservation

Subsidies aan jong talent

Aanvankelijk verstrekte FONA vooral subsidie aan onderzoek ten behoeve van natuurbehoud en beheer in eigen land. De afgelopen jaren heeft FONA zich ontwikkeld tot een fonds dat veelbelovende studenten van universiteiten en hogescholen een kans biedt zelf het veld in te gaan en te participeren in projecten vooral op het terrein van de internationale natuurbescherming.

Voor jonge talentvolle studenten zijn de mogelijkheden om te participeren in het internationaal natuurbeheer nog steeds beperkt. Zowel het internationale natuurbeheer als de ontwikkeling van talentvolle academici hebben veel baat bij ruimere mogelijkheden. Zo kunnen risicodragende maar belangrijke projecten worden gestart, en kunnen jonge mensen de basis leggen voor een professionele loopbaan in het natuurbeheer.

Met relatief beperkte middelen is reeds veel te bereiken. Zo hielp FONA studenten voor het leveren van een bijdrage aan onderzoeksprojecten als:

- de herintroductie van Przewalskipaarden in het Hustai National Park in Mongolië;
- bescherming van het montane regenwoud van Costa Rica en effecten van klimaatsverandering;
- het behoud van endemische barbelensoorten in het Tanameer in Ethiopië.

De komende jaren wil FONA zich verder ontwikkelen als een belangrijk fonds voor talentvolle jonge onderzoekers die ervaring willen opdoen in het veld van het internationale natuurbeheer. De stichting wil over voldoende middelen kunnen beschikken om aan de toenemende vraag op dit terrein te kunnen voldoen.

FONA Olifant

Wat biedt FONA?

Degelijke wetenschappelijke en beleidsmatige beoordeling van onderzoeksvoorstellen;
Coaching bij het verbeteren van onderzoeksvoorstellen in geval van perspectiefvolle projecten;
Financiële ondersteuning op maat, nauw afgestemd op de feitelijke behoefte.

Hoe kunt u participeren?

Met een financiële donatie helpt u de doelen van de Stichting FONA te verwezenlijken.

Fona Conservation
  • ANBI