Giovanni van Bronckhorst Foundation

 

De Giovanni van Bronckhorst Foundation zet zich, met haar programma S.V.GIO, al sinds 2012 in om kinderen aanvoerder te maken van hun eigen toekomst.


 
Aanvoerder van je eigen toekomst zijn betekent dat je in staat bent je droom te formuleren en dit om te zetten naar een concreet doel, je het zelfvertrouwen hebt om dit doel te bereiken, je optimistisch bent en je beschikt over het fundament en de tools die nodig zijn om dit doel te bereiken.
 
Dit doen zij door kinderen uit groep 7 en 8 een 20-weken durend programma aan te bieden waarbij, middels een intensief coaching programma, de weerbaarheid wordt verbeterd, middels een onderwijsprogramma, wordt gewerkt aan het verbeteren van begrijpend lezen, spelling en rekenen. Sport wordt ingezet als metafoor voor zowel het coaching- als onderwijsprogramma, maar draagt ook bij aan een gezonde levensstijl. Dit alles wordt nog eens overladen met een flinke dosis plezier. De foundation gelooft erin dat als een kind plezier beleeft alles beter beklijft.
 
Naast deze elementen verbreden we de horizon van kinderen en bieden we ze perspectief voor de toekomst als het gaat over arbeidsmogelijkheden. Dit doen we door kinderen mee te nemen naar bedrijven, waar zij een uniek kijkje in de keuken krijgen en iemand van de 
Werkvloer zijn/haar weg deelt naar de functie waar hij/zij uiteindelijk terecht is gekomen.
Ook krijgen de kinderen les in het verantwoord omgaan met geld.

 

Terug naar Overzicht Goede Doelen

Giovanni van Bronckhorst Foundation