Hand in hand voor Syrie

 

Humanitaire hulp voor Syrië en wederopbouw!

Stichting Hand in Hand voor Syrië levert humanitaire hulp ter plekke aan de noodlijdende en door oorlog geteisterde Syrische bevolking, ongeacht religieuze of politieke voorkeur. De meeste aandacht gaat uit naar de allerzwaksten zoals baby's, kinderen, ouderen en gehandicapten.

De stichting stuurt zeecontainers met hulpgoederen zoals houdbaar voedsel en medische hulpmiddelen maar ook schoolmeubilair-schriften-pennen, en kleding- spelgoed. Onze eigen vrijwilligers ter plekke zorgen dat alles op de juiste plaats aankomt.
De oorlog heeft alle elektriciteitscentra verwoest ook ziekenhuizen, scholen en veel medicijn bedrijven, daar door het proberen we van uit Nederland om de basis humanitair hulp te verzenden naar de onschuldig slachtoffers die achtergebleven in Syrië en verder we proberen om deze mensen zolang te houden tegen vluchten naar Europa.

Verder ondersteunt de stichting projecten waaronder een SOS kinderdorpen, dagopvang voor ouderen, naaiatelier en scholen en maakt zij wederopbouw mogelijk door het bevorderen van initiatieven voor landbouw of de herbouw van verwoeste lesgebouwen. De hoop is dat de Syrische bevolking zo het heft weer in eigen handen durft te nemen. Met projecten en wederopbouw zijn echter veel kosten gemoeid.

De stichting kan uw financiële ondersteuning daarom goed gebruiken.

Meer informatie
Stichting hand in hand voor Syrië
Wallerstraart 125 E
3862 CN, Nijkerk
www.stichtingsyrie.nl
Facebook:@stichtingsyrie
Bankrekening:
NL06 RBRB 0898 2920 93
E-mail info@stichtingsyrie.nl
Telefoonnr 06 331 442 88

 

Hand in hand voor Syrie