Hanze University Foundation

De Hanze University Foundation is de motor achter een veelheid van ontwikkelingsprojecten vanuit de Hanzehogeschool Groningen. 

De Hanzehogeschool heeft een schat aan kennis en ervaring die relevant is voor onderwijsinstellingen in ontwikkelingslanden. Studenten en medewerkers worden op allerlei manieren intensief betrokken bij deze projecten. De Foundationricht zich op het bieden van duurzaam beroepsonderwijs aan jonge mensen in ontwikkelingslanden. 

De doelstellingen van de Foundation zijn:

- het kanaliseren van maatschappelijke betrokkenheid binnen en buiten de Hanzehogeschool Groningen door de uitvoering van (aan duurzaam hoger onderwijs verbonden) ontwikkelingssamenwerkingsprojecten te stimuleren; 

- het in stand houden van een stelsel van financiële ondersteuning ten behoeve van studenten uit ontwikkelingslanden

 

 

Hanze University Foundation