Hapin/Papua Support Foundation

Hapin/Papua Support Foundation

 

 

Papua en Nederland

De Papoea’s zijn een onzichtbare minderheid op het wereldtoneel. Vreemd eigenlijk. Voorál in Nederland. Want deze voormalige kolonie is onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse geschiedenis. Sinds het vertrek van Nederland uit 'de Oost' worden de Papoea's gemarginaliseerd in eigen land. Transmigranten van elders verdringen de autochtone bevolking van de arbeidsmarkt. De natuurlijke hulpbronnen (goud en koper) worden uitgebuit door mensen van buiten. En de natuur wordt bedreigd door grootschalige houtkap en de aanleg van palmolieplantages. Een unieke cultuur dreigt te verdwijnen. Wat wij doen

Hapin wil luisteren naar de Papoea's en hen helpen om de weg naar de toekomst open te houden. We zijn een kleine organisatie met minimale strijkstok maar grote slagkracht. In een halve eeuw tijd hielpen we duizenden studenten met een studiebeurs en versterkten honderden lokale projecten de lokale gemeenschappen in Papua. We hechten er veel waarde aan dat lokale organisaties in Papua zelf bepalen wat urgent en nodig is. Anders gezegd: we werken vraaggericht. Daarnaast zijn we er scherp op dat projecten duurzaam zijn en organisaties in de toekomst zelfstandig verder kunnen.

 

Studiebeurzen en projecten

Education is key! Daarom verstrekt Hapin studiebeurzen aan studenten die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het halen van hun diploma. Deze beurs is op maat en persoonlijk, en de hoogte verschilt dan ook per student. Onze studiebeurscoördinator en projectcoördinator in Papua zorgen ervoor dat zowel de studenten als projecten in goede banen geleid worden. Zij zijn onze ogen en oren in Papua.

Donaties worden direct op rekening van de stichting bijgeschreven
Doneer
Anoniem
€ 25,00
30 december 2023
Hapin/Papua Support Foundation
  • ANBI
  • CBF