HIRDA

De afkorting HIRDA staat voor HImilo Relief and Development Association. Himilo is het Somalische woord dat staat voor 'visie'. De stichting is in 1998 opgericht om in samenwerking met andere organisaties een duurzame oplossing te vinden tegen de eindeloze conflicten en de armoede in Somalië. Sinds de oprichting is HIRDA uitgegroeid tot één van de grootste migrantenorganisaties van Nederland.

Waar willen wij bereiken?

Ons ultieme doel is een Hoorn van Afrika waar Somalische etnische groepen kunnen leven in vreiheid, vrede, zonder honger en waar gelijke kansen voor iedereen zijn. Dit willen wij realiseren door samen met de lokale gemeenschap hun zelfredzaamheid en toegang tot sociale basisbehoften te vergroten. Hierbij ligt onze focus op zes gebieden:

  • Educatie
  • Gender
  • Gezondheidszorg
  • Noodhulp
  • Sport, Vrede en Ontwikkeling
  • Diaspora
  • Sociaal ondernemerschap

Uw donatie telt

Om weer hoop terug te brengen in Somalië is onze nonprofit organisatie is deels afhankelijk van donateurs. Hierbij heeft zelfs de kleinste bijdrage al een positieve invloed op het leven in Somalië. Doneer daarom vandaag nog en wordt onderdeel van HIRDA's missie om saamhorigheid terug te brengen in een gemeenschap die al meer dan twintig jaar heeft moeten lijden.

HIRDA