IFAW - International Fund for Animal Welfare, St.

Uitgangspunten

Vanuit onze visie 'mens en dier samen in balans' hanteren wij een aantal basisprincipes bij onze projecten en activiteiten.

Beleid ten aanzien van natuurbehoud moet gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek binnen een ethisch verantwoord kader. Het moet de intrinsieke waarde van individuele dieren en soorten erkennen en rekening houden met hun behoeften voor hun welzijn als wezens met gevoel en bewustzijn.

Beleidsbeslissingen ten aanzien van natuurbehoud dienen op de volgende uitgangspunten te worden gebaseerd: ecologische duurzaamheid, biologische duurzaamheid en het voorzorgsbeginsel

Mensen hebben een morele verantwoordelijkheid om te voorzien in de behoeften van de dieren die van hen afhankelijk zijn. Deze verantwoordelijkheid omvat ook het beschermen van wilde dieren en hun leefgebieden tegen – al dan niet opzettelijk – door mensen veroorzaakte gevaren. Verantwoordelijk menselijk gedrag moet direct en indirect gevaar voor alle dieren voorkomen, vermijden of in ieder geval beperken.

 

IFAW

IFAW - International Fund for Animal Welfare, St.