International Justice Mission

 

International Justice Mission, afgekort IJM, is een Christelijk goed doel dat zich wereldwijd inzet voor de bescherming van de armsten tegen geweld en slavernij. IJM heeft als missie om de wereld te bevrijden van slavernij en mensenhandel, en om recht en gerechtigheid te brengen aan de armsten. Het hoofdkantoor van IJM bevindt zich in Washington D.C., maar de organisatie heeft ook kantoren in bijna 20 landen wereldwijd. Zo ook in Den Haag, waar  International Justice Mission Nederland zich vestigt. 

International Justice Mission: de strijd tegen armoede, uitbuiting en slavernij

International Justice Mission (IJM) is een wereldwijde organisatie die zich inzet voor de bescherming van de armsten tegen geweld. IJM werkt samen met lokale overheden om armoede, uitbuiting en slavernij te bestrijden in bijna 20 gemeenschappen over de wereld. Het doel van IJM is om rechtvaardigheid te brengen voor de slachtoffers van geweld en om degenen die verantwoordelijk zijn voor dit geweld ter verantwoording te roepen.

De organisatie heeft een wereldwijd team van advocaten, maatschappelijk werkers, onderzoekers en andere professionals die werken in hun eigen land. Deze mensen werken samen om het probleem van armoede, uitbuiting en slavernij aan te pakken. IJM richt zich met name op het bestrijden van geweld tegen vrouwen en kinderen, gedwongen arbeid en mensenhandel.

Slavernij vandaag de dag

Helaas is slavernij vandaag de dag nog steeds een groot probleem in de wereld. Volgens schattingen van de Internationale Arbeidsorganisatie zijn er wereldwijd ongeveer 40 miljoen mensen die momenteel in slavernij leven. Dit gaat om mensen die worden gedwongen om te werken onder vreselijke omstandigheden, zonder enige vorm van vrijheid of menselijke waardigheid. Deze moderne vorm van slavernij komt voor in verschillende sectoren, waaronder de landbouw, de bouw, de textielindustrie en de seksindustrie. Het is een schokkend feit dat er in de 21e eeuw nog steeds mensen zijn die als slaaf worden gehouden. Gelukkig zijn er organisaties zoals International Justice Mission die zich inzetten om deze verschrikkelijke praktijken te beëindigen en de slachtoffers te bevrijden.

Wat statistieken die de ernst van slavernij duiden:

  • 50 miljoen mensen leven in moderne slavernij deze dag.
  • Er wordt 128 miljard euro per jaar aan mensenhandel verdiend.
  • 1 op 4 van de slaven is kind.

Slavernij index wereldwijd

Global Slavery Index, 2016

Bevrijding van slavernij 22 jongens in Zuid-Azie 

De ouders van de jongens hadden flink betaald aan rekruteerders om hun kinderen te leren werken in het juweliersvak en te voorzien van goed eten en onderdak. Wat zij niet wisten, was dat de rekruteerders onderdeel waren van een bende mensenhandelaren, die kinderen ronselden voor slavenarbeid.

Deze jongens werden gedwongen om twaalf tot veertien uur per dag te werken in de juwelenfabriek, waar ze werden opgesloten. Hoewel ze een voorschot kregen, gebruikten de eigenaren dit als valse schuld die de jongens moesten terugbetalen met hun arbeid. Sommige jongens werden slechts een maand vastgehouden, terwijl anderen al jaren op deze manier leefden.

De bende van mensenhandelaren werkte over grote afstanden en hun leden werkten samen om kinderen te ronselen voor slavenarbeid. De jongens werden gedwongen om te werken in de fabriek en werden daar gehouden tegen hun wil. Dit was een verschrikkelijke situatie voor deze jongens en het is belangrijk dat we ons blijven inzetten om mensenhandel en slavernij te bestrijden.

Gelukkig heeft IJM samen met lokale autoriteiten een bevrijdingsactie weten op te zetten. De jongens zijn vrij, maar het besef van de situatie komt nu pas naar buiten. Slechte ventilatie, hygiëne. Kleine bedden, ruimtes. En werken met giftige chemicaliën zonder bescherming.

IJM: Christelijk goed doel

IJM is een Christelijk goed doel en heeft een duidelijke missie om Gods liefde en gerechtigheid te brengen naar de meest kwetsbaren in de wereld. Het geloof van IJM is de drijvende kracht achter de organisatie en heeft een positieve invloed op het werk dat ze doen. De organisatie werkt vanuit de overtuiging dat alle mensen gelijk zijn geschapen en het verdienen om in vrijheid en waardigheid te leven.

International Justice Mission Nederland

International Justice Mission Nederland is de Nederlandse tak van IJM. De organisatie zet zich in voor de bescherming van de armsten tegen geweld en armoede. Het werk van IJM Nederland omvat onder andere het ondersteunen van lokale overheden bij het opzetten van wetten en het uitvoeren van programma's om slachtoffers van geweld te helpen en degenen die verantwoordelijk zijn voor dit geweld ter verantwoording te roepen.

Doneren aan International Justice Mission Nederland

Als u wilt doneren aan International Justice Mission Nederland, dan kunt u dat doen via onze website Doneren Aan Goede Doelen. U kunt kiezen voor een eenmalige donatie of een periodieke gift. Met uw donatie steunt u het werk van IJM en draagt u bij aan het bestrijden van armoede, uitbuiting en slavernij in de wereld.

 

International Justice Mission
  • ANBI
  • CBF