Kinderen van de Voedselbank

Kinderen van de Voedselbank

Het is bekend dat ook in een rijk en hoogontwikkeld land als Nederland sprake is van armoede en dat de gevolgen daarvan vaak een grote en langdurige impact op kinderen hebben. Armoede is een ingewikkeld begrip dat niet alleen in geld is uit te drukken, maar dat mede bepaald wordt door de
omstandigheden waarin kinderen tegen wil en dank, in terecht zijn gekomen. De voedselbank is een organisatie die zich inzet om mensen in Nederland die in financiële moeilijkheden verkeren te voorzien van voedselpakketten. Helaas zijn er steeds meer gezinnen in ons land die afhankelijk zijn van de voedselbank, waaronder ook veel kinderen. Kinderen van gezinnen die naar de voedselbank moeten, ervaren vaak verschillende gevolgen die impact hebben op hun dagelijks leven. Daarom is er de organisatie/stichting van Kinderen van de Voedselbank. Zij helpen kinderen die in deze vervelende situatie zitten.

Het aantal gezinnen dat afhankelijk is van de voedselbank in Nederland

Het aantal gezinnen dat naar de voedselbank moet in Nederland is helaas zorgwekkend hoog. Uit recente cijfers blijkt dat er in Nederland ruim 37.000 gezinnen zijn die gebruik maken van de voedselbank. Dit betekent dat duizenden kinderen in ons land opgroeien in gezinnen die moeite hebben om voldoende voedsel op tafel te zetten. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor deze kinderen en hun gezinnen.

De gevolgen voor kinderen van gezinnen die naar de voedselbank moeten

Kinderen die opgroeien in gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank worden vaak geconfronteerd met verschillende gevolgen die een grote impact hebben op hun leven. Hieronder worden enkele van deze gevolgen besproken:

 1. Gepest worden op school: Kinderen van gezinnen die naar de voedselbank moeten, kunnen te maken krijgen met pesterijen op school. Ze kunnen geplaagd worden omwille van hun financiële situatie, bijvoorbeeld doordat ze geen nieuwe kleding kunnen kopen of niet mee kunnen doen aan bepaalde activiteiten. Dit kan leiden tot gevoelens van schaamte en isolatie bij deze kinderen, wat een negatieve invloed heeft op hun zelfbeeld en welzijn.
 2. Zonder eten naar school: Voor gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank kan het een dagelijkse uitdaging zijn om voldoende voedsel op tafel te zetten. Hierdoor kan het voorkomen dat kinderen zonder ontbijt of lunch naar school gaan, wat invloed heeft op hun concentratievermogen en prestaties op school. Kinderen hebben voldoende voedingsstoffen nodig om gezond op te groeien en zich goed te kunnen ontwikkelen, en het ontbreken hiervan kan leiden tot fysieke en cognitieve problemen.
 3. Weinig energie: Kinderen van gezinnen die naar de voedselbank moeten, kunnen ook te maken krijgen met een gebrek aan energie. Het ontbreken van voldoende voedzaam voedsel kan leiden tot vermoeidheid en lusteloosheid, wat invloed heeft op hun fysieke gedaante en dagelijks functioneren. Kinderen hebben energie nodig om te kunnen spelen, leren en groeien, en het gebrek aan voldoende voedsel kan hun energieniveaus beïnvloeden.
 4. Schaamte en stigma: Het feit dat hun gezin afhankelijk is van de voedselbank kan bij kinderen gevoelens van schaamte en stigma veroorzaken. Ze kunnen zich anders voelen dan hun klasgenoten, en het kan moeilijk zijn om hiermee om te gaan. Kinderen kunnen zich zorgen maken over wat anderen van hen denken en kunnen proberen hun situatie te verbergen. Dit kan leiden tot stress, angst en een verminderd gevoel van eigenwaarde.
 5. Beperkte kansen en ervaringen: Kinderen van gezinnen die naar de voedselbank moeten, kunnen ook beperkte kansen en ervaringen hebben. Financiële beperkingen kunnen hen belemmeren om deel te nemen aan extra-curriculaire activiteiten, zoals sport, cultuur en recreatie. Hierdoor kunnen ze kansen missen om zichzelf te ontwikkelen, nieuwe dingen te leren en plezier te hebben met leeftijdsgenoten.

Het belang van steun voor Kinderen van de Voedselbank

Het is duidelijk dat kinderen van gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank te maken krijgen met verschillende gevolgen die impact hebben op hun welzijn en toekomstperspectieven. Het is daarom van groot belang dat er steun is voor Kinderen van de Voedselbank om hen te helpen in deze moeilijke situatie. Door middel van donaties en vrijwillige inzet kunnen goede doelen zoals Kinderen van de Voedselbank zich inzetten om deze kinderen te ondersteunen en te zorgen dat ze de kansen krijgen die ze verdienen.

Kinderen van de Voedselbank: Steun voor kwetsbare gezinnen in Nederland

Kinderen van de Voedselbank is een goed doel dat zich inzet voor kinderen van gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank in Nederland. Ze bieden ondersteuning op verschillende gebieden om de negatieve gevolgen van armoede en voedselonzekerheid voor deze kinderen te verzachten. Hieronder worden enkele van de activiteiten van Kinderen van de Voedselbank besproken:

 1. Voedselhulp: Kinderen van de Voedselbank zorgen ervoor dat kinderen van gezinnen die naar de voedselbank moeten, toegang hebben tot voldoende voedzaam voedsel. Ze verstrekken voedselpakketten die speciaal zijn samengesteld om aan de voedingsbehoeften van kinderen te voldoen. Hierdoor krijgen deze kinderen de juiste voedingsstoffen om gezond op te groeien en zich goed te kunnen ontwikkelen.
 2. Onderwijs en schoolbenodigdheden: Kinderen van de Voedselbank zetten zich in voor de educatieve kansen van kinderen van gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Ze bieden ondersteuning bij het verkrijgen van schoolbenodigdheden, zoals boeken, schrijfmateriaal en uniformen wanneer nodig, zodat deze kinderen zonder belemmeringen naar school kunnen gaan. Ze bieden ook educatieve programma's en activiteiten om de leerprestaties en de kansen van deze kinderen te verbeteren. Hierdoor krijgen ze de kans om hun talenten en potentieel te benutten, ondanks de uitdagingen waarmee ze te maken hebben.
 3. Sociale ondersteuning: Kinderen van de Voedselbank bieden ook sociale ondersteuning aan kinderen van gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Ze organiseren activiteiten en evenementen waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten, plezier kunnen hebben en sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen. Hierdoor kunnen ze zich verbonden voelen met anderen en hun zelfvertrouwen vergroten.
 4. Mentoring en begeleiding: Kinderen van de Voedselbank bieden ook mentor- en begeleidingsprogramma's aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Ze stellen mentoren en begeleiders ter beschikking die kinderen kunnen helpen bij hun persoonlijke en emotionele ontwikkeling. Deze mentorschappen kunnen kinderen helpen om positieve relaties op te bouwen, zelfbewustzijn te ontwikkelen en belangrijke levensvaardigheden te leren.
 5. Bewustwording en empowerment: Kinderen van de Voedselbank zetten zich ook in voor bewustwording en empowerment van kinderen. Ze bieden voorlichting en training aan kinderen en hun gezinnen over thema's zoals gezonde voeding, financiële educatie en persoonlijke groei. Hierdoor worden kinderen empowered en kunnen ze beter omgaan met de uitdagingen waarmee ze te maken hebben.

Fajah Lourens: Ambassadrice van Kinderen van de Voedselbank

Onder andere Fajah Lourens helpt bij het bewustzijn van het probleem dat kinderen uit arme gezinnen in Nederland het slecht hebben. En dat Kinderen van de Voedselbank hier wat aan kan doen!

Is Kinderen van de Voedselbank betrouwbaar?

Zeker is dit goed doel betrouwbaar. Kinderen van de Voedselbank heeft een ANBI status. Dat wil zeggen dat het een Algemeen Nut Beogende Instelling is. Daarbij heeft het goede doel een prijs gewonnen, namelijk de Kinderrechten Prijs van 2017.

Kinderen van de Voedselbank: Jouw donaties maken het verschil

De activiteiten van Kinderen van de Voedselbank worden mogelijk gemaakt door donaties van gulle mensen zoals jij. Jouw donaties kunnen een significant verschil maken in het leven van kwetsbare kinderen in Nederland die afhankelijk zijn van de voedselbank. Met jouw steun kunnen Kinderen van de Voedselbank blijven zorgen voor voedselhulp, onderwijsondersteuning, sociale ondersteuning, mentoring en empowerment aan deze kinderen.

Steun Kinderen van de Voedselbank en doneer via DonerenAanGoedeDoelen.nl

Je kunt Kinderen van de Voedselbank ondersteunen door een donatie te doen via DonerenAanGoedeDoelen.nl. Dit platform biedt een veilige en eenvoudige manier om te doneren aan verschillende goede doelen, waaronder Kinderen van de Voedselbank. Doe een eenmalige donatie en help. Je kunt ook specifieke projecten of activiteiten van Kinderen van de Voedselbank ondersteunen, zoals voedselhulp, onderwijsondersteuning of sociale activiteiten. Ga hiervoor naar www.kinderenvandevoedselbank.nl. 

Het is bekend dat ook in een rijk en hoogontwikkeld land als Nederland sprake is van armoede en dat de gevolgen daarvan vaak een grote en langdurige impact op kinderen hebben. Armoede is een ingewikkeld begrip dat niet alleen in geld is uit te drukken, maar dat mede bepaald wordt door de
omstandigheden waarin kinderen tegen wil en dank, in terecht zijn gekomen.

Donaties worden direct op rekening van de stichting bijgeschreven
Doneer
Kinderen van de Voedselbank
 • ANBI
Marco Boshoven
Heb je een vraag?

Marco Boshoven