KWF Kankerbestrijding

Vandaag samenwerken aan de uitdagingen van morgen
Toen KWF Kankerbestrijding in 1949 werd opgericht, waren de vooruitzichten voor kankerpatiënten uiterst somber. Vijf jaar na de diagnose was nog slechts een kwart van hen in leven. Inmiddels is dat aantal gestegen tot twee derde. Een hoopvolle tussenstand die mede mogelijk is gemaakt dankzij de gulle giften van KWF-donateurs. Zij stellen onderzoekers al ruim 70 jaar in staat om de ziekte beter te doorgronden, op te sporen en te behandelen. 

Maar daarmee is het werk van KWF nog niet af. Voortschrijdend inzicht werpt nieuwe uitdagingen op. Hoe bevorderen we een goede kwaliteit van leven voor het groeiend aantal mensen dat kanker heeft gehad? Hoe kunnen we zorgen dat ook patiënten met een zeldzame vorm van kanker betere behandelingen krijgen? En als voorkomen beter is dan genezen, hoe kunnen we kanker dan het beste voorkomen?

 

De patiënt centraal
Met haar activiteiten ondersteunt KWF patiënten in elke fase van het leven. Voor mensen die nog geen kanker hebben, maar ook mensen die niet meer beter worden. Dit zijn onze doelen: 

We voorkomen kanker daar waar we weten dat het kan.
We bevorderen dat alle vormen van kanker beter behandelbaar zijn.
We zetten ons in voor een betere kwaliteit van leven voor (ex) kankerpatiënten én hun naasten.
We doen er alles aan om te zorgen dat kankerpatiënten ook in hun laatste levensfase worden omringd met goede zorg.
Door wetenschappelijk onderzoek te financieren, maken we de doorbraken van morgen mogelijk. We delen kennis en beïnvloeden beleid. Daarbij is onze organisatie zo opgebouwd dat deze wendbaar kan inspelen op veranderingen in financieringsstromen, focus van onderzoek en innovatie, en relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Voorbeelden daarvan zijn de grootschalige campagne voor HPV-vaccinatie, die beschermt tegen verschillende vormen van kanker. Of het ondersteunen van nieuwe initiatieven om gerichte kankermedicatie breder in te zetten tegen zeldzame tumoren. 

De enorme uitdagingen die voor ons liggen kan KWF niet in haar eentje oplossen. Daarom werken we nationaal en internationaal samen met partijen die dezelfde doelen nastreven en bundelen we onze krachten om doorbraken te bereiken. Dat kunnen we doen omdat we diep zijn verankerd in de maatschappij, met 100.000 vrijwilligers en ongeveer 1 miljoen donateurs.

Samen werken aan een beter leven met en zonder kanker: daar staan we iedere dag voor op. 

KWF Kankerbestrijding
  • ANBI
  • CBF