Leo Foundation

Leo Foundation

Stichting Leo is in 2007 opgericht, vanuit een onderzoeksgroep van de Universiteit Leiden. Sindsdien steunen wij allerlei projecten die zich richten op de bescherming van grote carnivoren in Afrika en Azië, zoals leeuwen, luipaarden, hyena’s en tijgers.

Stichting Leo bestaat volledig uit vrijwilligers, ieder met een achtergrond in natuurbescherming. Ons belangrijkste speerpunt is het opbouwen van capaciteit in landen waar grote carnivoren het meest onder druk staan. Dat doen wij niet alleen door studenten en promovendi te steunen die onderzoek doen aan deze populaties, maar ook door de lokale bevolking hierbij actief te betrekken.

Alle kennis en expertise die dankzij onze steun is opgedaan vertaalt zich naar toepasbare beschermingsmaatregelen. Ook ondersteunen we lokaal diverse teams van ‘leeuwenwachters’. Dit zijn parkwachters die door ons getraind worden om leeuwen en andere grote carnivoren te monitoren en confrontaties met de plaatselijke bevolking helpen voorkomen. Met diverse educatieprojecten op scholen in Kameroen, Benin en India, investeren we daarnaast in de jongste generatie van toekomstige natuurbeschermers.

Als kleine stichting zijn we slagvaardig en maken we lokaal impact. Donaties helpen onze projecten draaiende te houden en verder uit te breiden. Kijk op onze website voor meer informatie: http://leofoundation.org

Donaties worden direct op rekening van de stichting bijgeschreven
Doneer
Leo Foundation
  • ANBI