Magazine Schenken en Nalaten aan Goede Doelen

Het magazine direct ondersteunen?

Door direct aan ons te doneren kunnen wij het magazine onder een breder publiek verspreiden en meerdere goede doelen aandacht geven. Wij danken u alvast voor uw bijdrage aan ons magazine!

Maak een donatie

Natuurlijk wilt u graag het goede doel steunen, maar misschien heeft u geen specifiek doel op het oog. Door het magazine Schenken en Nalaten te ondersteunen, geeft u alle aangesloten goede doelen een kans. 

Alle goede doelen verenigd in Magazine Schenken en Nalaten aan Goede Doelen

Het magazine Schenken en Nalaten aan Goede Doelen is ontstaan vanuit de missie om alle goede doelen te verenigen en meer bekendheid voor ze te genereren. Het begon met een speciaal katern in het magazine De Notarisklerk, het Magazine van de Bond van Medewerkers in het Notariaat (BMN). Dit katern groeide al snel uit tot een onafhankelijk glossy magazine met een oplage van 17.500 exemplaren.

Redactioneel en advertenties

In dit magazine wordt uitgebreid aandacht besteed aan wat de goede doelen in Nederland of in het buitenland met uw donatie kunnen betekenen voor de maatschappij. Er komt een breed scala aan goede doelen, fondsen en stichtingen waaraan particulieren en bedrijven kunnen doneren aan bod. Zij plaatsen redactionele stukken met uitleg over hun goede doelen en geven adviezen. Ook komen donateurs aan het woord die (een deel van) van hun vermogen en bezittingen aan een goed doel willen nalaten. Zij vertellen waarom zij ervoor kiezen om hun erfenis na te laten aan een goed doel en wat dit voor hen betekent. Daarnaast is er ruimte voor advertenties met betrekking tot schenken en nalaten aan goede doelen

Landelijk magazine

Het Schenken en Nalaten aan Goede Doelen wordt als kosteloos leestafelexemplaar verspreid onder notariskantoren, hoofdziekenhuizen, crematoria, woonzorgcentra, serviceflats, nalatenschapscoaches en executeurs in heel Nederland. Vrijwel al deze doelen staan ook op www.donerenaangoededoelen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks schenken of doneren aan de door u gekozen goede doelen. Alle goede doelen kunnen op de website worden opgenomen.

Reclame voor het magazine

Verbindt u met de goede doelen

Vindt u het ook belangrijk dat goede doelen een plek hebben om zich te presenteren? Wilt u alle goede doelen een steuntje in de rug geven? Steun dan het magazine Schenken & Nalaten aan Goede Doelen. Door uw donatie kunnen wij het magazine nog beter onder de aandacht brengen van een groter publiek. 

Een bedrag doneren, schenken en/of nalaten is een belangrijke beslissing.

Kies vanuit uw hart.

Het magazine direct ondersteunen?

Door direct aan ons te doneren kunnen wij het magazine onder een breder publiek verspreiden en meerdere goede doelen aandacht geven. Wij danken u alvast voor uw bijdrage aan ons magazine!

Maak een donatie

Terug naar Overzicht Goede Doelen

Magazine Schenken en Nalaten aan Goede Doelen