NET Foundation

NET Foundation

 

NET Foundation is een non-profitorganisatie, die voorgangers en evangelisten wereldwijd bereikt door middel van lokale NET Studiecentra en via samenwerking met Bijbelgetrouwe theologische opleidingen. Docenten van NET Studiecentra worden intensief begeleid. De docenten trainen en begeleiden op hun beurt de lekenvoorgangers face to face. NET werkt vooral in die gebieden waar de kerk weinig toegeruste voorgangers heeft en waar de kerk vervolgd of gediscrimineerd wordt.

 

NET Foundation

 

Studiecentra

NET Foundation rust voorgangers toe. Online en via lokale trainingen. Hiervoor zijn er zeven NET Studiecentra opgezet in Cuba, Ecuador, Kenia, Oeganda, Zambia, India en Pakistan.

Door deze lokale NET Studiecentra wil NET Foundation zo dicht mogelijk bij de belangrijkste doelgroep komen, namelijk de lekenvoorgangers waarvan velen geen toegang hebben tot bestaande (online) opleidingen. Voor elk NET Studiecentrum wordt in samenwerking met lokale kerken en Bijbelscholen zorgvuldig een team samengesteld, bestaande uit een coördinator en een of meer docenten en assistenten. Zij worden vervolgens door de medewerkers van NET Foundation toegerust en online begeleid. Daarna trainen zij ter plekke de lokale voorgangers en begeleiden zij hen in de praktijk van het gemeenteleven. Het is voor NET van groot belang met de juiste lokale mensen samen te werken. Samen met betrouwbare kerken en plaatselijke organisaties zoekt NET daarom naar mensen die bij het profiel passen, als het gaat om identiteit en passie. Daarnaast is het van belang dat de lokale medewerkers de juiste vaardigheden bezitten, die nodig zijn om de mensen uit hun dorp of stad goed toe te rusten.
Onze Studiecentra en Bijbelscholen in beeld

NET Foundation Studiecentra

 

Bijbelscholen

 

NET Foundation ondersteunt wereldwijd lokale Bijbelscholen en theologische opleidingen bij de invoering van afstandsonderwijs. Op die manier kunnen meer voorgangers in het desbetreffende land bereikt worden.

Deze lokale opleidingen zijn van groot belang voor de toerusting van voorgangers, daarom noemen we hen: strategische partners. Wij helpen hen door het aanbieden van een digitale leeromgeving, training op het gebied van online didactiek en beschikbaarstelling van cursusmaterialen vanuit het curriculum van NET Foundation. In de samenwerking is het belangrijk dat de opleidingen Bijbelgetrouw zijn, een daadwerkelijk verlangen hebben om meer voorgangers te bereiken en een stabiele organisatievorm hebben. In elk werelddeel heeft NET meerdere strategische partners.

Daarnaast werken we samen met regionale koepelorganisaties. Zij organiseren netwerkbijeenkomsten die regelmatig door NET bezocht worden. De afgelopen jaren heeft NET onder andere veel opgetrokken met:

Open Doors (OD)
Overseas Council International (OCI)
Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG)
Gereformeerde Zendingsbond (GZB)
Global Associates for Transformational Education (GATE)
Network for African Congregational Theology (NetACT)

Ook u kan het werk van de NET Foundation ondersteunen door een donatie te doen via de knop Doneer.

 

Terug naar Overzicht Goede Doelen

Donaties worden direct op rekening van de stichting bijgeschreven
Doneer
Anoniem
€ 70,00
1 maart 2024
Anoniem
€ 25,00
14 december 2023
Anoniem
€ 20,00
22 november 2023
Anoniem
€ 10,00
1 november 2023
Anoniem
€ 25,00
21 juli 2023
NET Foundation
  • ANBI