Alle Bijtjes Helpen: Red de Bijen met de Bijenstichting!

Alle Bijtjes Helpen: Red de Bijen met de Bijenstichting!

Bijen spelen een essentiële rol in ons ecosysteem. Ze bestuiven bloemen en planten, waardoor ze bijdragen aan de voedselproductie en biodiversiteit. Helaas worden bijenpopulaties wereldwijd bedreigd. Gelukkig zijn er organisaties zoals de Bijenstichting die zich inzetten voor het behoud van bijen en hun leefomgeving. Een van de acties van de Bijenstichting is "Alle Bijtjes Helpen", een initiatief dat mensen bewust maakt van het belang van bijen en hen aanspoort om een bijdrage te leveren aan het behoud van deze belangrijke bestuivers.

Steun jij de bijen ook? Alle Bijtjes Helpen!

Doneren aan de Bijenstichting

Over de Bijenstichting

De Bijenstichting is een Nederlandse organisatie die zich sinds 2011 inzet voor de bescherming van bijen en hun leefomgeving. Ze werken aan het behoud van alle bijensoorten in Nederland en streven naar een gezonde leefomgeving waarin bijen kunnen floreren. De stichting informeert en betrekt het publiek bij bijenproblematiek en ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar bijen. Daarnaast werkt de Bijenstichting samen met verschillende partners om concrete acties te ondernemen ter bevordering van bijengezondheid. Zo ook bij de actie Save Bees And Farmers.

Alle Bijtjes Helpen: Het doel van de actie

"Alle Bijtjes Helpen" is een specifieke actie van de Bijenstichting die gericht is op bewustwording en fondsenwerving voor bijenbehoud. Het doel van deze actie is om mensen te informeren over de bijenproblematiek en hen aan te moedigen om bij te dragen aan het behoud van bijen. De Bijenstichting gelooft dat iedereen, op zijn eigen manier, kan helpen om de leefomgeving van bijen te verbeteren. Of je nu een grote bijentuin aanlegt of een kleine bijenhotel plaatst, alle inspanningen zijn waardevol en maken een verschil.

Bijensoorten in nood

Om de urgentie van bijenbehoud te benadrukken, is het belangrijk om te begrijpen welke bijensoorten met uitsterven worden bedreigd. De Bijenstichting richt zich op verschillende bijensoorten, waaronder de grashommel, blauwe metselbij en kattenkruidbij.

Grashommel

De grashommel is een belangrijke bestuiver van wilde planten en gewassen. Helaas is deze bijensoort de afgelopen decennia sterk in aantal afgenomen. Factoren zoals verlies van leefgebied, pesticiden en klimaatverandering hebben bijgedragen aan de achteruitgang van de grashommel. Door deel te nemen aan de actie "Alle Bijtjes Helpen" kunnen mensen helpen bij het herstellen van de populatie van deze bedreigde bijensoort.

Blauwe metselbij

De blauwe metselbij is een solitaire bijensoort die van nature voorkomt in Nederland. Ze spelen een cruciale rol bij het bestuiven van fruitbomen en andere gewassen. Helaas worden ook zij geconfronteerd met habitatverlies en een gebrek aan voedselbronnen. Door bijvoorbeeld nestgelegenheid te bieden in de vorm van bijenhotels, kunnen we de blauwe metselbij ondersteunen en bijdragen aan hun voortbestaan.

Kattenkruidbij

De kattenkruidbij is een bijzondere bijensoort die afhankelijk is van kattenkruidplanten voor voedsel en voortplanting. Deze bijen hebben het moeilijk door veranderingen in landbouwpraktijken en het verdwijnen van kattenkruidhabitat. Het behoud van deze bijensoort is van groot belang, niet alleen voor de bij zelf, maar ook voor de planten waarmee ze in symbiose leven.

Doneren aan de Bijenstichting: Alle Bijtjes Helpen

Als je geïnspireerd bent geraakt door de inzet van de Bijenstichting en de actie "Alle Bijtjes Helpen", kun je een belangrijke bijdrage leveren door te doneren. Donaties stellen de Bijenstichting in staat om projecten op te zetten die bijenpopulaties ondersteunen, educatieve programma's te ontwikkelen en onderzoek te financieren. Doneren kan veilig, anoniem en snel via donerenaangoededoelen.nl!

Doneren voor Alle Bijtjes Helpen

 


Bert Vredeveld
Heb je een vraag?

Bert Vredeveld