Reddingsbrigade Nederland

Reddingsbrigade Nederland

Reddingsbrigade Nederland ofwel de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD) is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en een CBF-Erkend Goed Doel. Wij zijn grotendeels afhankelijk van donateurs.

   

De missie van Reddingsbrigade Nederland is: meer veiligheid in, op en langs het water. Dat is het doel waarvoor de lifesavers en lifeguards van onze 148 lokale reddingsbrigades zich dagelijks vrijwillig inzetten. We doen het uiterste om te zorgen dat er niemand verdrinkt en iedereen veilig kan genieten van het vele water dat Nederland telt.

Om dit doel te bereiken, richten wij onze werkzaamheden op vier pijlers (klik aan voor meer informatie):Voorlichting

* Wij voeren publiekscampagnes om verdrinking te voorkomen.
* Wij adviseren overheden en andere stakeholders over wat nodig is om de veiligheid te vergroten.
* Wij bieden een spreekbeurtpakket voor kinderen.


Opleidingen

* Wij leren met name kinderen goed zwemmen, via het programma van het Zwem-ABC, bij lokale reddingsbrigades die in bezit zijn van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s.
* Wij stimuleren eenieder om te blijven zwemmen.
* Wij ontwikkelen eigen recreatieve en professionele opleidingen en standaarden.
* Wij leiden jongeren op tot junior redder, zwemmend redder en lifesaver, zodat ze niet alleen zichzelf kunnen redden maar ook anderen die in poblemen zijn.
* Wij leiden jongeren op tot lifeguard, een professionele vrijwilliger die in teamverband toezicht houdt, eerste hulp verleent en reddingen uitvoert.


Waterhulpverlening

* Wij organiseren toezicht en hulpverlening aan de kust, bij binnenwater, in zwembaden en tijdens waterrijke evenementen; lifeguards staan klaar om mens en dier te redden.
* Wij helpen bij het zoeken naar vermiste personen in een waterrijke omgeving.
* Wij houden, samen met de veiligheidsregio's, '24/7' de Nationale Reddingsvloot (NRV) paraat voor inzetten in geval van overstroming.


Lifesavingsport

* Reddingsbrigade Nederland is een van de 77 sportbonden die aangesloten zijn bij NOC*NSF. De lifesavingsport is ook erkend door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en staat op de nominatie om demonstratiesport te zijn tijdens de Olympische Spelen van 2032 in het Australische Brisbane.
* Wij stimuleren onze lifesavers en lifeguards om aan lifesavingsport te doen.
* Onze talenten kunnen zich blijven ontwikkelen.
* Onze topsporters meten zich met collega's uit andere landen, onder meer via EK's en WK's.

De Reddingsbrigade werkt nauw samen met veiligheidsregio's, (lokale) overheden en medische hulpinstellingen, maar ook met bijvoorbeeld zwembaden, onderwijsinstellingen en recreatiebedrijven. Wij zoeken met kennisinstituten en onze internationale koepels, de International Life Saving Federation (ILS) en de International Life Saving Federation of Europe (ILSE), voortdurend naar verbetering. Want: bij een (bijna) verdrinking telt iedere seconde! Wij willen er staan. Dat is wat ons drijft. Iedere dag opnieuw.

Terug naar Overzicht Goede Doelen

Donaties worden direct op rekening van de stichting bijgeschreven
Doneer
Anoniem
€ 25,00
16 maart 2024
Anoniem
€ 10,00
7 januari 2024
Anoniem
€ 15,00
15 september 2020
Reddingsbrigade Nederland
  • ANBI
  • CBF