Rotterdams Milieucentrum

Rotterdams Milieucentrum

Steun het Rotterdams Milieucentrum met een gift of een schenking.

Het Rotterdams Milieucentrum streeft al 20 jaar (!) naar een milieuvriendelijke en leefbare stad. Dit doen wij middels het ondersteunen van vele groene - en duurzame bewonersinitiatieven en het organiseren van activiteiten en projecten zoals: de milieucoachcursussn van opZuinig!, het Bomencircus, de Rotterdamse Parkenmaand en het Parkenoverleg, buurtcomposteren met wormenhotels, de coalitie Gezond Verkeer, het inititatief tot en het beheer van de DakAkker (het grootste landbouwdak in Nederland) en de innovatie testsite Slimdak. Ook de groene UITAGENDA de Groene Agenda is in ons beheer met iedere week weer nieuwe groene actviteiten in onze regio.

Uitgigifte Energieboxen

Milieucoaches

Al ruim 12 jaar leidt het milieucentrum milieucoaches op. Bewoners uit de wijken die na een cursus medebewoners kunnen adviseren over energiebesparing en duurzaamheid in huis. Al meer dan achthonderd bewoners werden opgeleid tot milieucoach die zelf kleine wijkbijeenkomsten organiseren om te praten over energie besparen en duurzaamheid. De boodschap komt zoveel beter over als bewoners zelf het verhaal vertellen. Deze milieucoaches werden en worden volop ingezet bij het uitdelen van de energieboxen en het geven van besparingsadviezen.

Opzuinig keuken

Bomen voor Rotterdam

Als onderdeel van de landelijke campagne Plan Boom streven we ook in Rotterdam naar MEER BOMEN. Dit organiseren wij (onder anderen) op een ludieke manier met het Rotterdams Bomencircus waar bewoners gratis boompjes kunnen ophalen voor in hun tuin, de gezamenlijke buurttuin of het binnenterrein. 

Parkenmaand 

Al negen jaar (2023) organiseert het Rotterdams Milieucentrum de Parkenmaand in de Rotterdamse wijk - en stadsparken samen met vele (park)vrijwilligers en groene bewonersiniatieven. Een maand vol met wandelingen, tochten, groene workshops maar ook cultuur zoals "Dansen in het park' en kleine parkconcertjes. Want ... onze parken zijn zo belangrijk voor de stad en haar bewoners. Niet alleen vanwege de biodiversiteit, verkoeling en waterberging maar ook als ontmoetingsplekken. Met de Parkenmaand zetten we jaarlijks alle parken extra in het zonnetje! Het programma van de Parkenmaand is te vinden op www.parkenmaand.nl

 

Bijdragen worden direct ingezet ten behoeve van de milieucoaches en cursussen, het Bomencircus (meer bomen dus!) en/of de Rotterdamse Parkenmaand en andere activiteiten en projecten van het Rotterdams Milieucentrum. ter ondersteuning van de vele groene bewonersinitiatieven in Rotterdam. 
Donaties worden direct op rekening van de stichting bijgeschreven
Doneer
L. Smeets
€ 25,00
30 januari 2024
RJL Visser
€ 62,20
17 augustus 2023
Anoniem
€ 599,00
31 december 2022
Emile van Rinsum
€ 1,00
22 juni 2022
Rotterdams Milieucentrum
  • ANBI
  • CBF