School's cool Nederland

 

School's cool zorgt voor een goede match tussen scholieren en mentoren. De mentoren geven op vrijwillige basis extra steun aan  scholieren tijdens hun schoolcarrière, bij voorbeeld de overgang van het basis- naar voortgezet onderwijs. De mentoren komen één keer per week maximaal anderhalf uur bij de leerling thuis. Zij zorgen ervoor dat de leerling door individuele coaching zijn schoolcarrière goed doorloopt en daardoor meer kans heeft op betere leerresultaten.

School's Cool

 

Doelgroep

Leerlingen die een steuntje kunnen gebruiken op school, bij voorbeeld bij de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs.

Voordracht

De docent, teamleider, zorgcoördinator (voortgezet onderwijs) of leerkracht, bovenbouwcoördinator, intern begeleider (primair onderwijs) meldt de leerling na overleg en met instemming van de leerling en ouders aan School’s cool.

Intake

De mentorcoördinator van School’s cool overlegt met de aanmelder en voert een intakegesprek op school met de leerling, de ouders en betrokkenen van de school. Vervolgens gaat School’s cool op zoek naar een geschikte mentor voor de leerling.

Kennismaken

Daarna gaan de mentorcoördinator en de mentor thuis bij de leerling kennismaken. Samen met de ouders maken ze afspraken over de begeleiding. De mentorcoördinator zorgt ervoor dat de afspraken voor iedereen duidelijk zijn en legt dit vast in een contract dat alle betrokkenen ondertekenen. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor het eerste bezoek. 

Activiteiten van de mentor

De mentor komt één keer per week gedurende een tot anderhalf uur bij de leerling thuis. De basis van het mentoraat is de persoonlijke individuele aandacht van de thuismentor voor de leerling. Daarnaast helpt de mentor bij:

Huiswerk indelen
Leren hoe je woordjes leert
Werkstuk maken
Agenda beheer
Vragen durven stellen
De mentor kan verder:

Helpen bij het organiseren van een rustige plek in huis waar de leerling huiswerk kan maken
Meegaan met de ouder(s) naar het tien-minutengesprek of naar een informatiebijeenkomst op school
Contact opnemen met de klassenmentor. Uiteraard moeten ouder(s) en mentee hiervoor toestemming geven


Kosten

De ouders moeten soms een (kleine) bijdrage betalen.

Ook u kunt het werk van School's Cool ondersteunen om via de knop Doneer te doneren

 

Terug naar Overzicht Goede Doelen

School's cool Nederland
  • ANBI