Stepping Stone Liberia

Stepping Stone Liberia

 

Met landbouw een einde maken aan honger en armoede in Liberia

Het team van Stepping Stone Liberia werkt in de ver afgelegen en geisoleerde provincie Rivercess, Liberia / West-Afrika. Daar is traditionele landbouw de enige bron van overleven. Boeren, of liever gezegd boerinnen, want zij doen het fijne werk, zijn meestal nooit naar school geweest en hebben geen kennis van moderne landbouwpraktijken. Hun agrarische activiteiten leveren dan ook amper voldoende op voor eigen voedselzekerheid, laat staan voor aanvullend inkomen t.b.v. schoolgeld of medische zorg.

Over ons

In 2011 is de Stichting Stepping Stone Liberia in het leven geroepen. De initiatiefnemers zijn van mening dat het meest effectieve antwoord op de bestrijding van armoede in Liberia ligt in het investeren in ondernemerschap in landbouw en kleinschalige veeteelt. Zij richt zich hierbij uitdrukkelijk op vrouwen en jongeren. Wij werken hierin intensief samen met studenten en ex-studenten van de landbouw hoge school uit Buchanan. Zij staan aan de basis van alle onze programma’s . Als tegenprestatie ondersteunen wij hen met hun schoolgeld. Een echte win-win.

Impact van uw gift

Met uw gift kunnen wij samen met de inwoners van Rivercess , door middel van projecten gericht op landbouw en kleinschalige veeteelt , bouwen aan economische empowerment.
Een toekomst met werkgelegenheid en voedselzekerheid met als gevolg een toekomst voor de kinderen van Rivercess

Stepping Stone

Wij bieden boerinnen en jongeren een stepping stone (opstapje) . We bieden hen training en coaching, toegang tot goed plantmateriaal, goed gereedschap en bouwen met hen een brug naar de markt. We verbinden de stepping stones, delen kennis en zoeken samen naar oplossingen voor logistieke uitdagingen en voorkomen van bederf.

Donaties worden direct op rekening van de stichting bijgeschreven
Doneer
Stepping Stone Liberia