Stichting Armoedefonds

Schrikbarend maar waar. Meer dan 1.000.000 (1 miljoen) Nederlanders ondervinden dagelijks de gevolgen van armoede. Veel te veel in een welvarend land als Nederland. Het is dan ook tijd om die te verzachten, om die armoede te stoppen. Stichting Armoedefonds zet zich in voor de minder bedeelden in Nederland.

Wat doet Stichting Armoedefonds?

Stichting Armoedefonds zet zich in voor mensen die aan armoede lijden in Nederland. Veel van deze mensen hebben financiële problemen die ervoor zorgen dat ze afhankelijk zijn van lokale hulp- en innitiatieven. Organisaties die het mogelijk maken om kinderen te laten sporten. Organisaties die zorgen voor een warme maaltijd voor diegenen die dat niet kunnen betalen. Mensen die zich inzetten en hulp bieden bij administratie van financieel moeilijke situaties. 

Armoedefonds Nederland

Projecten van Armoedefonds

Naast reguliere steun aan lokale hulporganisaties organiseert Stichting Armoedefonds ook projecten. Dat alles voor de mensen die het financieel moeilijk hebben in Nederland.

Schoolspullenactie

De aanschaf voor schoolspullen voor het nieuwe schooljaar kan enorm in de kosten oplopen. Helemaal met de digitalisering van het onderwijs, waarbij kinderen vaak al over een laptop of iPad moeten beschikken. Voor veel mensen in Nederland is  dit gewoon niet te betalen. Daarom heeft het Armoedefonds jaarlijks een project waarbij de schoolspullen inzameln voor de kinderen/jongern die het nodig hebben. en het niet kunnen betalen.

Kwetsbare ouderen

Ook onder ouderen heerst er armoede. Dat kan zijn door het overlijden van een partner, een slechte relatie met familie of een minimaal pensioen. Deze mensen worden ondersteund door het Armoedefonds middels een Ik-Denk-Aan-Jou steunpakket. Daarin zit onder andere een kaart voor boodschappen, waarmee verzorgingsproducten en boodschappen aangeschaft kunnen worden.

boodschappenpakket kwetsbare ouderen

Ik-Denk-Aan-Jou steunpakket voor kwetsbare ouderen

Menstruatie-armoede - MUP van het Armoedefonds

Geld voor menstruatieproducten is er vool veel meisjes niet. 1 op de 10 meisjes groeit op zonder budget voor menstruatieproducten. Het Armoedefonds steunt lokale, laagdrempelige hulporganisaties door gratis menstruatieproducten te doneren.

Het Armoedefonds: Een betrouwbaar goed doel

Via donerenaangoededoelen.nl kan men enkel bij veilige en oprechte goede doelen. Zo ook bij Stichting Armoedefonds. Het fonds helpt dag in dag uit mensen die het niet breed hebben of zelfs leiden onder armoede.

Wil jij armoede in Nederland bestrijden?

Doneer via donerenaangoededoelen.nl veilig en snel aan Stichting Armoedefonds. Zo kunnen steeds meer mensen in Nederland financieel rondkomen en hebben ze weer zin in het leven. Breng deze mensen in een opwaartse spiraal en doneer!

 

Stichting Armoedefonds
  • ANBI
  • CBF