Stichting Astmabestrijding

De inkomsten van de Stichting Astmabestrijding bestaan uit (beleggingen van) legaten en schenkingen.
Wij subsidiëren kleinschalige wetenschappelijke onderzoeksprojecten op het gebied van astma en COPD. Daarnaast worden ook activiteiten ondersteund van, voor, en door patiënten met astma of COPD. 
Jaarlijks is een bedrag van ongeveer 250.000 euro beschikbaar voor 6-8 projecten. Het maximale subsidiebedrag is 35.000 euro per project. 

Stichting Astmabestrijding
  • ANBI