Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn

 

Medische acute steun ernstig zieke of gewonde minimahuisdieren

Door tijdig medische steun te bieden aan ernstig zieke minima huisdieren kan worden voorkomen dat dieren onnodig moeten lijden, gaan zwerven of in een asiel belanden. SBH steunt -onder voorwaarden- medische acute behandelingen. Hierdoor kan het huisdier weer een gezonde toekomst krijgen en bij de eigen baas in vertrouwde omgeving blijven. SBH werkt landelijk en heeft contact met vele dierenartsen, maatschappelijke organisaties, bewindvoerders, enzovoorts. De kracht van onze stichting is, dat ze 24/7 voor dierenartsen/specialisten telefonisch bereikbaar is voor een dier in medische nood. Huisdiereigenaren kunnen zelf digitaal via de website een steunaanvraag doen. Wij hopen dat mensen met groot hart voor dieren ons gaan steunen, zodat we meer huisdieren in nood kunnen helpen en een gezonde toekomst geven. Samen staan we sterk!

Dierenwelzijn en beleid

SBH zet zich in om het politiek en maatschappelijk bewustzijn van het belang van dierenwelzijn te kunnen versterken. Ze vraagt aandacht voor de grote 'vergeten' groep minima huisdieren. SBH heeft een aantal successen behaald met haar lobby voor aandacht voor huisdieren van minima. Zo bestaat nu de minimaregeling -via de stadspas- in Amsterdam, waarmee eigenaren in minima siutatie met een ziek huisdier naar de dierenarts mogen. Ook Rotterdam heeft via de stadspas de mogelijkheid gecreëerd om met een huisdier naar de dierendokter te gaan. Met diverse gemeenten is overleg over de invulling van een dierenwelzijnsbeleid, waarbij ook aandacht voor armoede en huisdieren. 

Onze jaarverslagen en beleid staat gepubliceerd op de website www.huisdierenwelzijn.nl of Klik hier voor het jaarverslag 2017.

Uniek landelijk hulpproject Wat Nu? 

Via hulpproject Wat Nu? biedt de stichting tijdelijke gratis steun aan ouderen of zieke mensen met een huisdier. Via het hulpproject brengen wij de zorgvrager met een vrijwilliger, die woonachtig is in de omgeving van de zorgvrager, bijeen. Wij werken constant aan verdere uitbreiding van het aantal vrijwilligers, zodat een snelle match tussen de zorgvrager en vrijwilliger kan worden gerealiseerd.

Het hulpproject betreft hulp bij het uitlaten van een hondje of verschonen kattenbak als door serieuze omstandigheid de eigenaar de zorg voor het huisdier niet, of niet geheel, zelf kan doen. Zorgproject Wat Nu? biedt gratis hulp aan mensen met kleine beurs die geen zorg voor hun dier kunnen inhuren. Hulpproject Wat Nu? is een goede burendienst. Op dit moment hebben wij zo'n 2.000 onbezoldigde vrijwilligers op onze lijst, die bereid zijn de helpende hand in eigen wijkbuurt te bieden met de verzorging van een huisdier. 

 

Maar we doen meer... 

- steun aan (dieren)voedselbanken

- landelijk platform minima en huisdieren

- lezingen en presentaties armoede en huisdieren

 

Help ons helpen! 

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn is een kleine stichting die grotendeels afhankelijk is van particuliere giften en donaties. SBH krijgt geen subsidies of gelden van goede doelen loterijen. Ons team doet het werk voor het goede doel onbezoldigd. 

SBH is ANBI, CBF Erkend Goed Doel en lid van Goede Doelen Nederland.

 

 

Terug naar Overzicht Goede Doelen

Donaties worden direct op rekening van de stichting bijgeschreven
Doneer
Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn
  • ANBI
  • CBF