Stichting Blijdschap Voor De Dieren

Stichting Blijdschap Voor De Dieren

 

Over de BVDD

Op 10 mei 2019 is stichting Blijdschap Voor De Dieren (BVDD) opgericht. In het beleidsplan van de afgelopen jaren heeft de stichting geprobeerd om niet alleen een bestaansrecht te creëren, maar ook betekenisvolle doelen na te streven. De stichting is uitgegroeid tot een professioneel bedrijf dat zich bezighoudt met dierenwelzijnsproblemen, onder de kwetsbare groep mensen binnen onze samenleving. In het beleidsplan van de komende drie jaren zullen wij verder plannen ontwikkelen om deze mensen op een continuerende manier te blijven helpen.

Dieren spelen een belangrijke rol in ons leven. Of ons gezin nou bestaat uit man, vrouw en kinderen, een zwervend persoon op straat of iemand die opgenomen is met geestelijke problematiek, een ding is zeker: huisdieren worden steeds meer gezien als onderdeel van het gezin. Daarnaast zorgen dieren voor welbevinden in ons leven en brengen zij vreugde en liefde met zich mee. En zijn zij in sommige gevallen het enige sociale aanspreekpunt in het leven van een persoon.
De BVDD vindt het belangrijk dat bij tijdelijke problemen of ingewikkelde situaties een hulpvrager contact kan opnemen met een non-profit organisatie. Zodat problemen met huisdieren kunnen worden bekeken en zoveel mogelijk kunnen worden opgelost. Op deze manier wordt het welzijn van dier en mens verbeterd. De BVDD is van mening dat baas en dier in welke omstandigheid dan ook, samen moeten blijven. De BVDD heeft daarvoor drie activiteiten opgericht, namelijk; de Onlinedierenvoedselbank.nl, Dierenbuddy® en ons interventieteam. 

               

Dierenvoedselpakket of strippenkaart

Eigenaren van dieren, die onder bewind staan, of onder de doelgroep minima vallen (maximaal 25.000 euro per jaar verzamelinkomen) kunnen vanaf 1 januari 2022 maandelijks een beroep doen op onze stichting om in aanmerking te komen voor een dierenvoedselpakket. 

Zowel financiële proffesionals (bewindvoerd(st)er) als diereigenaren kunnen een aanvraag bij ons doen voor een los pakket of een zgn. strippenkaart. De strippenkaart is alleen te gebruiken voor een aaneengesloten periode van 6 of 12 maanden. Dit gaat in op de besteldatum. Het voordeel van een strippenkaart is dat je niet maandelijks hoeft te bestellen maar iedere maand automatisch een pakket ontvangt zonder er zelf achteraan te hoeven.

Doos

 

Wat houdt een Dierenbuddy® in?

Hoe vaak komt het niet voor dat kwetsbare eigenaren van huisdieren plotseling niet meer in staat zijn om voor hun dier(en) te zorgen? Er zijn verschillende groepen mensen met “problemen”.

Mensen met lichamelijke en/of geestelijke problematiek.
Mensen die in een justitionele instelling zijn beland.
Mensen met verslavingsproblematiek.
Mensen met financiële problemen.
Slachtoffers van huiselijk geweld.

Deze mensen hebben vaak geen vangnet en/of financiële middelen om zelf de inkoop te doen voor hulp/begeleiding ten behoeve van hun huisdier. Als iemand tijdelijk is uitgeschakeld kan hij vaak niet de zorg dragen voor het dier. Bijvoorbeeld het uitlaten van een hond, schoonmaken van de kattenbak en voeren van (huis)dieren. Een Dierenbuddy® biedt dan uitkomst. Een Dierenbuddy® is een vrijwilliger (onbetaald) die bij iemand thuis bijspringt om hand- en spandiensten ten behoeve van een dier te verrichten. De BVDD heeft in de afgelopen jaren een landelijk netwerk aan gastgezinnen opgebouwd. We maken gebruik van een zelf ontwikkelde applicatie waarmee, op basis van postcodes, gastgezinnen en hulpvrager gematched worden. Deze applicatie werkt effectief zodat we snel de juiste hulp kunnen inschakelen. Een Dierenbuddy® kan alleen ingezet worden als de hulpvraag van tijdelijke aard is. De hulpvrager kan in de tussentijd problemen oplossen en in sommige gevallen herenigd worden met het dier.

Diernbuddy

Zorgaanbod voor dieren in nood

De Stichting BVDD heeft zich de afgelopen tijd vaak ingezet bij het helpen van dieren die in tijdelijke nood verkeren. U moet dan denken aan dieren waarvan de eigenaar tijdelijk niet in staat is om voor hen te zorgen. Dit kan ingeval van  ziekenhuisopname, opname in een kliniek, detentie of andere problematische gebeurtenissen.

Bemiddeling bij afstand doen.

De situatie zo schrijnend zijn dat een eigenaar niet langer de zorg kan dragen voor zijn dier. Ook in die gevallen kunnen wij mediëren en snel zorgen voor opvang of het herplaatsen van het dier. Voor de duidelijkheid vermelden wij dat wij zelf geen dieren opvangen maar alleen bemiddelen. Wij hebben een groot netwerk als het aankomt op spoedopvang.

 

Samenwerking met instanties

In onze samenleving is er gelukkig een vangnet voor mensen die sociaal-maatschappelijke problemen hebben. U moet dan denken aan gemeentes, zorginstellingen, wijkteams en handhaving. In veel gevallen van  “tijdelijke” problematiek werken wij samen met deze instanties.Gezamenlijk kunnen we effectief handelen met betrekking tot een op te vangen dier. Iedereen is gebaat bij een goede en snelle oplossing. Mensen met problemen moeten ook zo snel mogelijk weer herenigd kunnen worden met hun dier. Er is bewezen dat dieren een positief effect hebben op mensen.

 

                 

Donaties worden direct op rekening van de stichting bijgeschreven
Doneer
Stichting Blijdschap Voor De Dieren
  • ANBI
  • CBF