Stichting Donorkind

Stichting Donorkind

 

Sinds de jaren ’50 van de 20e eeuw zijn er duizenden (naar schatting circa 40.000) kinderen geboren die verwekt zijn middels kunstmatige inseminatie met (anoniem) donorsperma (KID). Tot 2004 was het wettelijk toegestaan om onder anonimiteit sperma te doneren en werd dit sperma gebruikt bij het tot stand brengen van zwangerschappen. Wensouders werd in die tijd vaak op het hart gedrukt om richting zowel hun kind als de buitenwereld niet over de betrokkenheid van een (anonieme) spermadonor te spreken. De inmiddels vaak volwassen kinderen kunnen hier alsnog achter komen wanneer er erfelijke ziektes spelen die niet in de familie voorkomen, wanneer zij dit van een familielid dat op de hoogte is te horen krijgen, of bij het doen van een commerciele DNA test. Ook voor donorkinderen geboren zowel ná 2004 als in de toekomst, kan er nog veel verbeterd worden; denk aan het beperken van het aantal gezinnen dat internationaal gebruik kan maken van het sperma van één donor via commerciele spermabanken.

Sinds 2007 komt Stichting Donorkind op voor de belangen en rechten van donorkinderen. Onaantastbaar uitgangspunt is het recht dat ieder mens heeft om zijn biologische afkomst te kennen. Kinderen die verwekt zijn met behulp van een donor weten vaak niet wie deze donor is. Dit kan medische, sociale en psychische gevolgen hebben. Stichting Donorkind organiseert:

  • een lobby om op te komen voor de juridische en maatschappelijke positie van donorkinderen, donoren en (wens)ouders
  • ontmoetingssdagen voor donorkinderen om te praten over hun bijzondere ervaringen
  • ontmoetingsdagen voor donorkinderen en donoren om ervaringen en motivaties uit te wisselen
  • voorlichting aan (wens)ouders die willen weten hoe tegemoet te kunnen komen aan de behoefte van hun kind(eren) om hun biologische afkomst te kennen
  • een online community waar donorkinderen en donoren hun mening en ervaringen kunnen delen
  • bijdragen aan bekendheid van de Fiom KID-DNA databank waar donorkinderen met hun donor gematcht kunnen worden, en tevens commerciele DNA databanken waar donorkinderen met halfbroers en halfzussen gematcht kunnen worden.

Doneren aan stichting Donorkind

Stichting Donorkind zet zich met behulp van vrijwilligers in voor de rechten en belangen van donorkinderen en ontvangt hiervoor geen subsidies. De stichting is om die reden afhankelijk van donaties en nodigt eenieder die Stichting Dorkind een warm hart toe draagt om een donatie te doen. We denken hierbij met name aan mensen die te maken hebben gehad met KID zoals wensouders, spermadonoren of hun partners, donorkinderen en zorgprofessionals.  

Dankzij donaties kan de stichting zich in blijven zetten, doneer daarom via donerenaangoededoelen.nl aan Stichting Donorkind. Dankuwel!

Manieren van doneren aan stichting Donorkind

Er zijn verschillende manieren om te doneren aan stichting Donorkind. Iedere donatie aan de stichting wordt enorm gewaardeerd. 

Nalaten aan stichting Donorkind

Stichting Donorkind is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Iedere nalatenschap aan Stichting Donorkind, groot en klein, stelt ons in staat om ons in te blijven zetten voor de rechten en belangen van donorkinderen. Zo laat u de wereld iets moois na, ook wanneer u er niet meer bent. 

Donaties worden direct op rekening van de stichting bijgeschreven
Doneer
Harry Bosch
€ 25,00
7 januari 2024
Stichting Donorkind
  • ANBI