Stichting Mondiale Woonhulp

De stichting Mondiale Woonhulp (SMW) wil concrete woonhulp bieden in gebieden die in de problemen zijn geraakt na een natuurramp. SMW is op 15 maart 2006 door een aantal Drentse woningcorporaties opgericht. Aanleiding was de tsunami in Azië van 2004. De SMW is onafhankelijk en wil ongeacht politieke- of geloofsovertuiging de bevolking woonhulp bieden waar deze niet of onvoldoende door de lokale overheden geboden kan worden. De woonhulp is bedoeld voor de wederopbouw, en nadrukkelijk geen noodhulp.

Doneren aan Stichting Mondiale Woonhulp? Doneren doet u veilig, snel en anoniem via donerenaangoededoelen.nl. Help de stichting en zet haar goede werkt voort!

Geld efficient besteden

De stichting wil het geld zo efficiënt mogelijk besteden. Daarom worden er geen reizen gemaakt naar de probleemgebieden, maar gaat de stichting hier op zoek een betrouwbare partner in de getroffen regio, die vandaaruit de wederopbouw regelt. Geld wordt niet in één keer uitgegeven, maar gecontroleerd in fases aan de hand van de voortgang van het project. Waar mogelijk wordt samenwerking gezocht met andere opbouworganisaties in het gebied. De stichting heeft een onbezoldigd bestuur en geen structurele overheadkosten.

Stimuleren werkgelegenheid

Gezocht wordt naar kleinschalige, beheersbare projecten op lokaal niveau. Bij het uitvoeren van de bouwprojecten wordt zoveel mogelijk de lokale bevolking ingeschakeld. Zij weten bij uitstek waar behoefte aan is, terwijl op deze manier de kosten beheersbaar blijven en de lokale economie wordt gesteund. SMW ziet er op toe dat het eigendom van de woningen goed wordt geregeld. De SMW is ongebonden en vrij in haar keuze van te ondersteunen projecten of organisaties.

Financiële middelen

Sinds 2006 is de SMW erkend door de Nederlandse belastingdienst als een instelling die het algemene nut (ANBI) beoogt. Financiële verantwoording gebeurt per project en is in te zien in het financiële jaarverslag op deze website.

 

 

25 huizen in Nepal

Inmiddels hebben we met onze Zweedse partner Building Nepal een nieuw project opgestart in Nepal.  Het gaat hier om 25 woningen voor families verpreid over de door de aardbeving getroffen gebieden in Nepal. Wij werken hier samen met Parbati Sunar, Earth Brick Entrepeneur, dit zijn plaatselijke vrouwelijke ondernemers die de productie van de stenen voor hun rekening nemen. Foto's van de eerste resultaten vind u hierboven.

Het project in cijfers

Gebied - Het door de aardbeving getroffen gebied in Nepal

Aanleiding - Aardbeving 2015

Project - Bouw van 25 woningen met zelfgemaakte stenen

Lokale partners - Build Up Nepal netwerk, Parbati Sunar, Earth Brick Entrepeneur

Financiële bijdrage SMW - € 65.039

Bijzonderheden - Bewoners maken zelf stenen uit zand en leem en bouwen de huizen.

 

Doneren

Bent u enthousiast geraakt door onze stichting en onze manier van werken? Met uw steun kunnen we nog meer concrete woonhulp bieden in gebieden die in de problemen zijn geraakt na een natuurramp. Stichting Mondiale Woonhulp is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dus uw gift is fiscaal aftrekbaar.

Doneren kunt u ook via deze link https://mondialewoonhulp.nl/do...

 

 

Stichting Mondiale Woonhulp

Mail :info@mondialewoonhulp.nl

Telefoon :06 38 06 21 87

Adres :Onstahof 9 9403PN Assen

Internet : https://www.mondialewoonhulp.n...

RSIN:816859061   IBAN: NL 75 INGB 0680514295

 

 

Stichting Mondiale Woonhulp