Stichting Sawasdee

Over Sawasdee


Stichting Sawasdee heeft als doel arme kwetsbare kinderen gratis onderwijs aan te bieden waarbij weeskinderen voorrang krijgen. We zijn een NGO, een niet gouvernementele non-profit organisatie, een organisatie zonder winstoogmerk. Stichting Sawasdee richt zich op de missie van de wereldwijde Don Bosco organisatie, actief in meer dan 120 landen. Wij zijn werkzaam in Cambodja samen met de Don Bosco Foundation of Cambodia.


Wat wij doen


Stichting Sawasdee houdt zich voornamelijk bezig met fondswerving voor zowel nieuwe als bestaande scholen. Fondsen worden geworven bij bedrijven, sociale netwerken, scholen, markten en evenementen. Daarnaast ontvangen wij bijdragen van particulieren, inkomsten uit loterijen, kerkelijke instanties, legaten en jubilea.

Maar daar blijft het niet bij. Naast de fondswerving zorgen we ervoor dat jaarlijks een aantal containers met hulpgoederen zoals leermiddelen, kleding en speelgoed wordt verscheept. We ondersteunen een Aids hiv+ project van het Don Bosco Children Fund in Cambodja en via onze donateurs ontvangen wij vaste maandelijkse bijdragen die volledig ten goede komen aan de kinderen en de verschillende projecten in Cambodja. 

Kans op een beter leven


Met de giften en donaties bieden we arme kinderen onderwijs aan en door ze iets te leren wordt de kans op een betere toekomst vergroot. Niet alleen de kinderen maar ook het gezin wordt hierdoor geholpen.

Wat kunt u doen?


Met uw steun kan de missie van Stichting Sawasdee worden voortgezet. Wij zijn afhankelijk van giften en donaties, hiermee kunnen wij scholen bouwen en onderhouden, voorzien we de kinderen van educatie, schoolmiddelen, uniform, een warme maaltijd en kennis. 

Want zeg nou zelf, ieder kind heeft toch recht op eduatie? 
Wij komen hiervoor in actie. Helpt u mee?Terug naar Overzicht Goede Doelen

 

Stichting Sawasdee
  • ANBI
  • CBF