Stichting Water for Life

Stichting Water for Life

In Nederland is drinkwater en een toilet heel normaal. Het is onderdeel van ons dagelijks leven en heel eerlijk, veel van ons denken niet aan hoe fijn dit is. Want niet iedereen heeft hier toegang tot. Niet voor iedereen is een toilet of drinkwater vanzelfsprekend. Maar liefst 2 milard (2.000.000.000) mensen hebben geen directe toegang tot schoon drinkwater. Stichting Water For Life strijdt in naam van hen, die geen drinkwater of toilet tot hun beschikking hebben. Nederlandse drinkwaterbedrijven Vitens, Evides Waterbedrijf, WML, Waterbedrijf Groningen en PWN zetten zich in namens Stichting Water For Life.

Via donerenaangoededoelen.nl kun je helpen. Stichting Water For Life kan jouw donatie omzetten in een toiletgebouwen voor scholen en gemeenschappen. Of drinkwater dat bereikbaar is en niet op kilometers lopen. Hiermee voorkomen we leed, ziektes en uitdroging. Doneer daarom aan Stichting Water For Life en help mee!

   

Nederlandse Waterbedrijven voor Water For Life

Stichting Water for Life is een initiatief van de Nederlandse drinkwaterbedrijven Vitens, Evides Waterbedrijf, WML, Waterbedrijf Groningen en PWN. Water for Life is in 2004 opgericht met als missie om iedereen toegang tot drinkwater en sanitatie te geven. Daarnaast zien de vijf waterbedrijven het ook als hun maatschappelijke plicht om hun toonaangevende kennis en kunde wereldwijd te delen met betrekking tot het leveren van veilig, duurzaam en betaalbaar water.

Watervoorziening

Stichting Water for Life werft fondsen bij particulieren, bedrijven en instellingen voor projecten op het gebied van watervoorziening en sanitatie in lage inkomenslanden. Hiermee geeft Stichting Water for Life arme mensen toegang tot duurzaam drinkwater en sanitatie: met deze fondsen leggen we waterleidingen aan, bouwen we waterpunten en waterkiosken en zorgen we voor toiletten op scholen. Ook geven we voorlichting en training over het belang van schoon drinkwater en goede hygiëne. Sinds 2004 heeft Water for Life aan meer dan 1,6 miljoen mensen toegang gegeven tot water of een toilet.

   

Water For Life projecten

Stichting Water For Life zet zich in door projecten op te pakken in landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. 

Water For Life op scholen

Stichting Water For Life zet zich onder andere in op scholen. Bijvoorbeeld voor Nana en Beatrice, wie altijd naar huis gingen om hun behoefte te doen. Of snel de bosjes in. Dankzij Water For Life is er nu voorlichting op de school over hygiëne, is er schoon drinkwater en kunnen de kinderen hun behoefte doen op een jongens- of meisjes wc. 

Kraanwater thuis door Water For Life in de Filipijnen

Josefina en Gomez komen uit de Filipijnen en hebben geen drinkwater in de buurt. Ze konden enkel van het water van de rivier profiteren, welke niet hygienisch en direct drinkbaar was. Gelukkig heeft Water For Life een waterleidingsnetwerk aangelegd. Niet alleen Josefina en Gomez profiteren, maar ook 13.000 andere mensen in de regio.

Sloppenwijken in Colombia voorzien van drinkwater

Helaas bezitten grote steden in Colombia vaak over sloppenwijken. De plek waar de armen naartoe trekken wanneer ze uit de stad worden gedreven door de middenklasse en rijkere mensen. De wijken zijn vaak onofficieel, waardoor er voor de overheid geen reden is om drinkwatervoorziening te realiseren. Daar komt Water For Life in het spel. Met lokale bedrijven zijn we aan de slag gegaan om drinkwater te realiseren voor 2600 inwoners in de Brisas de Venado wijk. 

Sustainable Development Goals 6

De Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn opgesteld door de Verenigde Naties om van de wereld een betere plek te maken. Stichting Water for Life draagt bij aan SDG 6: schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen. Door de samenwerking met de Nederlandse waterbedrijven gaat 100% van alle donaties naar de projecten om mensen aan te sluiten op water of een toilet. Stichting Water for Life is statutair gevestigd in Utrecht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Sinds 1 januari 2008 is Stichting Water for Life aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en sinds 1 januari 2020 is Stichting Water for Life door het CBF erkend als Erkend Goed Doel. Elk jaar vergroten we onze impact, zowel qua projecten en qua bereik en bewustwording.

Help mee! Doneer aan Stichting Water For Life

Met slechts 18 euro (5 cent per dag) geef je al 1 iemand duurzaam toegang tot water en of een toilet. Een simpele donatie hier op donerenaangoededoelen.nl van 20 euro geeft een jaar lang toegang tot water voor iemand. Dat geeft weer hoeveel je kunt betekenen voor iemand. Samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen duurzame toegang tot schoon drinkwater en een toilet krijgt. Help ook mee om water voor iedereen mogelijk te maken.

U kunt simpel een donatie doen via de knop Doneer.

Donaties worden direct op rekening van de stichting bijgeschreven
Doneer
Anoniem
€ 30,00
16 juli 2024
Stichting Water for Life
  • ANBI
  • CBF