Transport4Transport

 

Hoe het begon

Het idee om een stichting op te richten om kleinschalig ondernemerschap in de transport en kleinschalige transportprojecten te stimuleren is een voortvloeisel uit een reis van bestuurslid Berend van der Weide met een aantal andere Drentse ondernemers en studenten naar Malawi in 2005.

Projecten ontwikkelen

De groep besloot verschillende ideeën voor projecten te ontwikkelen en te beoordelen. Het idee om iets op poten te zetten op het gebied van transport en ondernemerschap in de transport viel buiten de uiteindelijke keuzes. Het plan bleef echter leven en werd na de reis verder uitgewerkt. Met als resultaat de oprichting van de Stichting Transport4transport op vrijdag 23 mei 2008.

Vervoer van goederen en mensen

Transport voor ontwikkeling Transport, het vervoer van goederen en mensen, is een wezenlijk onderdeel van het economisch systeem van een dorp, regio of land. Zeker wanneer de economie zich verder moet ontwikkelen om mensen een betere levensstandaard te bezorgen. En dat kan in veel echte ontwikkelingslanden vaak al met heel eenvoudige middelen.
Bijvoorbeeld door gebruik te maken van fietskarren voor goederenvervoer. Je kunt in een keer vijf tot tien keer zoveel goederen meenemen dan achter op een fiets. En het gaat vaak sneller. Een fietskar is ook een enorme verbetering in het personenvervoer. De fietstaxi- in grote delen van bijvoorbeeld Malawi een plankje op de bagagedrager om een passagier te vervoeren.

Transport4Transport

Fietskar-ambulance

Ook op het gebied van gezondheidszorg kan een fietskar een grote verbetering zijn: Een fietskar-ambulance achter de fiets maakt het voor dorpsgemeenschappen mogelijk sneller zieken en gewonden naar een medisch post enkele dorpen verderop te brengen. Het dorp regelt zelf het beheer en onderhoud van de ambulance en eventueel de financiering.

De stichting transport4transport is sinds mei 2008 actief in Malawi op gebied van kleinschalige logistieke oplossing, waaronder de fiets ambulance die in de slecht bereikbare gebieden van het platteland eenoplossing biedt om patiënten te vervoeren naar een kliniek of hospitaal. Wij hebben inmiddels meer dan 2000 fietsambulances rondrijden en zijn op dit moment bezig om een digitaal via internet bereikbaar registratiesysteem te vullen, zodat op structurele wijze onderhoud, reparatie en de dekkingsgraad in kaart gebracht kan worden. Het blijkt dat naast het vervoer van hoogzwangere vrouwen ook patiënten met malaria en andere ziektes vervoerd worden.

Wij willen ons allereerst blijven focussen op de districten Mangochi en Balaka, zodat wij stapsgewijs de komende jaren ook alle andere districten in kaart kunnen brengen en voorzien van ambulances. De ambulances worden op dit moment geproduceerd in Blantyre, maar wij zijn druk bezig om lokale werkplaatsen te bouwen in de districten om onnodige vervoerskosten te voorkomen. Dit stimuleert ook de lokale werkgelegenheid voor kwetsbare groepen.


Lokaal vakmanschap stimuleren

De Stichting Transport4transport wil deze projecten stimuleren. Niet alleen de aanschaf en het gebruik van verschillende typen fietskarren, maar ook de lokale productie: De bouw van fietskarren in de regio zelf, de verkoop, de financiering met microkredieten.

Rechtstreeks verstrekt aan de mensen zelf door lokale, vertrouwde partners, onder het oog van en met steun van Nederlandse deskundigen uit het bedrijfsleven. Zo levert de productie kennis en kunde op het gebied van metaalbewerking, logistiek en commercie.
Wij proberen zoveel mogelijk kwetsbare groepen aan het werk te krijgen en indien mogelijk zoveel mogelijk de verwantwoordelijkheid bij de bevolking zelf neer te leggen.

Iedere donatie is welkom! Wilt u een fietsambulance in het geheel doneren met een tekst, kijk dan ook even op onze website. We merken dat er ook meer In memoriam of in Hounor of teksten op onze fietsambulances komen ter herinnering aan onze overledenen. Op onze website en facebookpagina staat heel veel te lezen, ook de verslagen van de afgelopen jaren.

 

 

Terug naar Overzicht Goede Doelen

Daphne
€ 15,00
13 juni 2020
Anoniem
€ 7,50
9 juni 2020
Transport4Transport
  • ANBI