Trombosestichting Nederland

Trombosestichting Nederland

Stop de prop, stop trombose! 
1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop, die kan leiden tot een longembolie, een hersen- of hartinfarct. Het kan iedereen overkomen. Dus ook u. Daarom, stop de prop, strop trombose.
Ontdek hier hoe u dat kunt doen.

Bij trombose raakt een bloedvat verstopt door een bloedstolsel. Bij een bloedstolsel in een ader spreken we van veneuze of diep-veneuze trombose (DVT), zoals bij een trombosebeen of longembolie. Bij een stolsel in een slagader spreken we van een arteriële trombose. Dit kan een hartinfarct of herseninfarct veroorzaken. Deze gevolgen zijn levensbedreigend. 

De Trombosestichting Nederland zet zich sinds 1974 in voor een toekomst zonder tromboseleed. Dit doen wij bijvoorbeeld door het financieren van wetenschappelijk onderzoek naar trombose en het geven van voorlichting over trombose en het voorkomen van trombose. Tot slot stimuleren wij veilig medicijngebruik en therapietrouw met bijvoorbeeld onze gratis Antistollingspas.

Dankzij steun van onze donateurs kunnen we dit in de toekomst blijven doen!

 

Niemand mag zijn leven kwijtraken door trombose
Wij zetten ons hier onvermoeibaar voor in. Net zo lang tot tromboseleed de wereld uit is. Want trombose veroorzaakt onnoemelijk veel leed en verdriet. Misschien heeft u daar zelf ervaring mee. Direct of via uw band met familie of vrienden. Ooit zal tromboseleed geschiedenis zijn. Daar strijden wij voor. Bijdragen uit nalatenschappen zijn hierbij onmisbaar. Wij ontvangen immers geen overheidssubsidies. Door uw nalatenschap kunnen wij doorgaan met ons belangrijke werk.

Wilt u meer weten over nalaten aan de Trombosestichting? Vraag hier dan vrijblijvend de gratis brochure aan. In deze brochure krijgt u praktische tips over het maken van een testament en worden persoonlijke verhalen gedeeld van anderen die nalaten aan de Trombosestichting.

Schenkingsovereenkomst? Voordeel voor u en voor ons!
Het is mogelijk om giften volledig af te trekken van uw belastbaar inkomen*. Aan een schenking zijn geen fiscale minima of maxima verbonden, op voorwaarde dat u uw jaarlijkse gift laat vastleggen in een zogenaamde ‘schenkingsovereenkomst’. Hiermee legt u vast dat u minimaal 5 opeenvolgende jaren hetzelfde bedrag aan de Trombosestichting Nederland schenkt. Op onze website treft u meer info over belastingvrij schenken.

Wilt u meer weten over ons werk? Ga naar www.trombosestichting.nl 

 

 

Donaties worden direct op rekening van de stichting bijgeschreven
Doneer
Anoniem
€ 20,00
30 maart 2024
Trombosestichting Nederland