Trust in Unity

Trust in Unity

Alle kinderen op deze wereld verdienen een onbezorgde jeugd waarin ze kunnen spelen en leren, hun talenten kunnen ontwikkelen en volop kansen krijgen.

Trust in Unity (TiU) is een samenwerkingsverband tussen Ghana en Nederland. De samenwerking tussen het Ghanese bestuur en het Nederlandse bestuur is belangrijk voor het functioneren van stichting TiU. Het Ghanese bestuur stelt zich actief op in het onderzoeken welke kinderen financiële ondersteuning nodig hebben van TiU om naar school te kunnen gaan. Bij de intake van het kind vult het bestuur de daarvoor bestemde formulieren in en draagt er zorg voor dat het Nederlandse bestuur op de hoogte wordt gebracht. Het Nederlandse bestuur bespreekt gezamenlijk de informatie op het intake-formulier en beslist aan de hand daarvan of het financieel ook mogelijk is het kind aan te nemen of niet. 

TiU biedt financiële ondersteuning op verschillende onderdelen die te maken hebben met het volgen van onderwijs. Het hoeft niet zo te zijn dat TiU voor alle kosten verantwoordelijk is, maar slechts voor een aantal van deze onderdelen. TiU biedt financiële ondersteuning daar waar nodig is, maar mochten ouders financieel in staat zijn om een eigen bijdrage te kunnen betalen dan wordt dat van hen verwacht. De hoogte van deze eigen bijdrage hangt geheel af van het inkomen van de verzorgers.

De bestuursleden van het Ghanese bestuur en het Nederlandse bestuur ontvangen geen enkele vergoeding voor hun inzet voor de stichting, de verschillende functies zijn onbezoldigd.

Wij zijn ANBI geregistreerd. Hebben jullie vragen?! Mail ons dan, we horen je heel graag! info@trustinunity.com

 

Donaties worden direct op rekening van de stichting bijgeschreven
Doneer
Trust in Unity
  • ANBI