Vrienden van het Elkerliek

De Stichting Vrienden van het Elkerliek zet zich onafhankelijk in om het verblijf van patiënten en bezoekers in het Elkerliek ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken. Deze inspanningen bestaan uit financiële ondersteuning van projecten die buiten de reguliere ziekenhuisfinanciering vallen. De stichting heeft geen winstoogmerk en het bestuur bestaat uit vrijwilligers met een sterke band met het verzorgingsgebied van het Elkerliek.

Een aangenaam verblijf in het ziekenhuis draagt bij aan minder stress, rust en een sneller herstel. Het ziekenhuis zorgt natuurlijk voor een vertrouwde en veilige omgeving als basis. De Vrienden van het Elkerliek bieden echter meer, namelijk extra's die niet uit het zorgbudget kunnen worden gerealiseerd, maar wel met uw hulp.

Uw steun is van onschatbare waarde bij het realiseren van deze projecten en het creëren van een nog aangenamer verblijf voor patiënten en bezoekers.

Vrienden van het Elkerliek