Week Nederlandse Missionaris

Werken aan een rechtvaardige wereld

De Week Nederlandse Missionaris steunt missionarissen en missionair werkers financieel zodat zij hun werk voor de meest kwetsbare mensen kunnen blijven doen.

Zij zijn er altijd voor de ander

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij overal ter wereld. Missionaris Peter Daalhuizen werkt bijvoorbeeld al bijna 40 jaar in Brazilié waar hij zich inzet voor bejaarden en andere kwetsbare groepen. Hij heeft er drie parochies onder zijn hoede. Missionair werker Susanne Beentjes werkt in Tanzania met meisjes die vaak al jong zwanger zijn geraakt en daardoor hun school niet konden afmaken. Dankzij Susanne leren de meisjes om te gaan met geld en voor zichzelf en hun kind te zorgen. Susanne, pater Peter en al die andere missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. En wij zijn er - samen met u - voor hen.

Samen voor onze missionarissen

De WNM steunt missionarissen en missionair werkers in hun persoonlijke welzijn. We bieden financiéle steun, zodat zij hun werk zorgeloos kunnen doen. Denk aan verzekeringen, bijzondere ziektekosten en de premie voor de AOW. Ook kunnen zij vakantiegeld ontvangen, zodat zij kunnen genieten van een verlof in Nederland zonder dat zij familie of vrienden om hulp hoeven te vragen. Daarnaast heeft de WNM een klein, laagdrempelig fonds waar missionarissen een beroep op kunnen doen voor noodgevallen. Bijvoorbeeld als hun computer is gestolen en geld voor vervanging ontbreekt. Zo zijn we het steuntje in de rug van onze missionarissen.

 

Terug naar Overzicht Goede Doelen

 

Week Nederlandse Missionaris
  • ANBI