Wilde Ganzen

 

Wilde Ganzen zet zich al zestig jaar in voor een wereld zonder armoede. En dat doen we niet alleen. Overal ter wereld zorgen mensen voor verandering door de handen uit de mouwen te steken. Met kleine, slimme projecten zorgen ondernemers in hun eigen buurten voor verandering en vooruitgang.

Deze initiatieven worden opgezet door lokale aanpakkers samen met Nederlandse stichtingen. Wij ondersteunen deze samenwerkingen met kennis, een sterk netwerk en geld. Zo helpen we aanpakkers die aan de slag gaan om hun buurt vooruit te helpen met de aanleg van sociale voorzieningen. Van schoon drinkwater tot inclusief onderwijs. En van medische zorg tot financiële onafhankelijkheid.

Onze werkwijze


1. we steunen projecten

Wilde Ganzen steunt ieder jaar honderden projecten in tientallen landen. Deze projecten worden altijd opgezet door Particuliere Ontwikkelingsorganisaties (POI) uit Nederland samen met Lokale Partnerorganisaties (LPO) in het land waar het project plaats vindt. Meestal zijn dat landen in Latijns Amerika, Afrika of Azië. De projecten die we steunen verschillen soms van elkaar, maar ze zijn altijd heel concreet. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van een school of een opleidingsplek voor ziekenhuispersoneel. Maar we steunen ook projecten die te maken hebben met voedselzekerheid en schoon water.

Ieder project dat Wilde Ganzen steunt pakt de diepere oorzaken van armoede aan en helpt de mensen in de buurt vooruit. Projecten die vrouwen, kinderen en mensen met een beperking vooruit helpen krijgen bij Wilde Ganzen extra aandacht, omdat deze groepen vaak het meest kwetsbaar zijn.

2. we zetten lokale aanpakkers centraal

De projecten die Wilde Ganzen steunt worden bedacht en uitgevoerd door lokale aanpakkers. Lokaal eigenaarschap noemen we dat. Samen met een Nederlandse partnerstichting kloppen deze aanpakkers aan bij Wilde Ganzen met een uitgewerkt idee. Project adviseurs van Wilde Ganzen bekijken de plannen en steunen de uitvoer met kennis, advies en geld.

3. we bieden financiële steun

Bij lokaal eigenaarschap hoort ook dat lokale aanpakkers zelf nadenken over de financiering. Samen met hun Nederlandse partnerstichting maken zij een plan om zelf geld op te halen om het project uit te voeren. Wilde Ganzen helpt daarbij een handje: van iedere euro die wordt opgehaald maken wij anderhalve euro. Dit geld ontvangen wij van onze donateurs. Zo helpen zij de honderden projecten die Wilde Ganzen per jaar selecteert op eigen benen te staan.

4. we stimuleren zelfredzaamheid

Wij geloven dat armoede alleen verslagen kan worden met structurele, duurzame oplossingen. Daarom streven wij ernaar dat lokale gemeenschappen in het buitenland niet afhankelijk zijn van buitenlandse steun. We geven dus niet alleen geld. Met speciale lesprogramma’s trainen we mensen in ontwikkelingslanden om zelf aan de slag te gaan en ook geld op te halen in hun eigen land. Zo maken we mensen de baas van hun eigen toekomst.

 

Wilde Ganzen
Bert Vredeveld
Heb je een vraag?

Bert Vredeveld