Dierenwelzijnsorganisaties. De donateur als financiële spil

Dierenwelzijnsorganisaties. De donateur als financiële spil

 

Nederland kent een rijk pallet aan dierenwelzijnsorganisaties. Stuk voor stuk richten ze zich op de opvang en zorg voor huisdieren, zwervende dieren en gewonde wilde dieren. Elk voor zich kenmerken ze zich door een tomeloze en liefdevolle inzet van vrijwilligers en professionals. Maar iedere dierenwelzijnsorganisatie is ook uniek, heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen speerpunten. Dat eigen verhaal appelleert aan donateurs. Hoe sterk de publieke en politieke belangstelling voor dierenwelzijn ook is gegroeid de laatste jaren, geen enkele organisatie kan blijven bestaan zonder de even tomeloze en liefdevolle gulheid van de Nederlandse donateur.

 

STICHTING NATIONALE DIERENZORG

 

Een dierenrijk verleden

 

Stichting Nationale Dierenzorg in Wassenaar heeft een breed aanbod van opvang van dieren. Zo is er een honden- en kattenasiel, een honden- en kattenpension, een hondencrèche en de dierenambulance. Het heeft de oudste seniorenopvang voor honden en katten in Nederland. Er worden zelfs buitenlandse dieren verzorgd. Directeur is Inez De Ligt. Ze heeft veel ervaring in de dierenwelzijnssector en had eerder de leiding over van Stichting Vier Voeters, de Nederlandse afdeling van de internationale organisatie Four Paws, en was actief voor World Animal Protection. Ze is trots op wat er in Wassenaar is bereikt. “We zijn gegroeid naar een grote dierenwelzijnsorganisatie met een breed aanbod aan faciliteiten. Belangrijk vind ik bijvoorbeeld de opvang van bejaarde dieren waarvoor niet meer gezorgd kan worden en opvang van dieren als baasjes overlijden. Mensen moeten zich bewust zijn van het moment dat een dier alleen komt te staan. Dat kan ineens gebeuren. Wij bieden dan plek voor een nieuwe thuis. Regelmatig komen dierenliefhebbers naar ons toe om de toekomst voor een dier te regelen. Je moet je daar echt van bewust zijn. Ik raad dierenliefhebbers aan om daar alvast over te denken. Een gesprek daarover met ons werkt verhelderend.”

“De Seniorenclub voor honden, werd geopend door Prinses Juliana op 4 oktober 1985. Het Kattenbejaardenhuis volgde twee jaar later.”

Nationale Dierenzorg Inez met hond

 

Rijke geschiedenis

De geschiedenis Van De Stichting nationale Dierenzorg begint in de jaren 20 van de vorige eeuw. “Enkele hofdames van koningin Wilhelmina startte een dierenruilbeurs in de paleistuinen. Op verzoek van het Paleis en door het initiatief van Jonkvrouw Des Tombe, werd op 18 december 1926 de Vereniging Nationale Dierenzorg opgericht. Bij de

verhuizing naar Wassenaar werd boerderij Welgelegen aan de Zijdeweg in gebruik genomen. De koeienstal werd asiel en in 1953 alweer uitgebreid. Zo ontstond langzamerhand het bejaardentehuis voor honden en katten. De Seniorenclub, werd geopend door Prinses Juliana op 4 oktober 1985. Het Kattenhuis volgde twee jaar later met daarin een asiel, een pension en ook een bejaardentehuis met riante kattentuin.

Mooie toekomst

Inez: “We bouwen steeds voor de toekomst. Aan ons hondenpension, asiel en dagopvang werd een nieuw stuk

toegevoegd. Naast de boerderij verrees een groot gebouw dat nu onderdak biedt aan de seniorenclub voor honden & katten, het kattenpension en asiel en 8 kattenquarantaines. Met 19 medewerkers en 90 vrijwilligers zijn we een grote professionele organisatie met ambities. Die ambities verwezenlijken we met steun van donateurs, schenkingen en nalatenschappen. Alle giften komen ten goede aan onze dierenopvangactiviteiten. We zorgen hiermee voor de hoogste standaard van dierenwelzijn voor alle dieren in onze opvang.”

Zijdeweg Wassenaar

Nationale Dierenzorg bevindt zich op een mooie locatie in Wassenaar. “Daar hebben we veel ruimte voor onze activiteiten en breiden nog steeds uit. Het is ook een prima uitvalsbasis voor de Dierenambulances die rijden in de regio Wassenaar en Leidschendam-Voorbugr. Alle hulp is bij onze activiteiten welkom. Donaties en schenkingen helpen ons met de zorg voor dieren die ons zijn toevertrouwd. We hebben ook een online donatiewinkel. Hier ziet de gever wat we allemaal aan spullen nodig hebben. Met de gevraagde bijdrage kunnen we het betreffende product aanschaffen. Het is een creatieve manier van doneren waarbij men gelijk ziet wat een bijdrage oplevert.”

Doneer hier aan Stichting Nationale Dierenzorg

 

KONINKLIJKE HONDENBESCHERMING

 

Na honderdentien jaar nog steeds hard nodig

 

“Honden en mensen leven al zo’n 15.000 jaar samen. De hond heeft een steeds grotere rol gekregen in ons leven. Volgens de wetenschap worden mensen met honden gemiddeld net iets ouder. Tegelijkertijd vragen we steeds meer van de hond. Hij moet zich gedragen zoals wij dat prettig vinden en zich aanpassen aan onze omgeving. Maar een hond moet zoveel mogelijk hond kunnen zijn. Als je als mens kiest voor een hond, kies dan ook dáár voor, anders raakt je hond gefrustreerd en ontstaat er probleemgedrag. Wij vinden dat het samenleven met honden beter kan en beter moet. We willen dat mensen meer kennis hebben over het type hond dat ze in huis halen, dat er duidelijke regels zijn voor het houden en begeleiden van honden en dat het overtreden ervan wordt bestraft.”

Trekdieren en kettinghonden

Daphne Groenendijk is directeur van de Koninklijke Hondenbescherming. Die staat een beleid voor waarin het welzijn van de hond wordt gewaarborgd. Op zowel landelijk als regionaal niveau neemt de Hondenbescherming daarom actief deel aan het opstellen en beïnvloeden van wet- en regelgeving. “In de jaren ’60 hebben we er mede voor gezorgd dat er een Wet Dieren kwam, waardoor het bijvoorbeeld werd verboden om honden in te zetten als trekdier. Daarna hebben we gezorgd voor strengere regels voor kettinghonden. Als wij iets willen verbeteren, doen we onderzoek om wetenschappelijk bewijs te krijgen dat het slecht is voor het welzijn van de hond. Daarmee gaan we in gesprek met leden uit de Tweede Kamer en sturen brieven aan de betreffende ministers. Twintig jaar geleden hebben we op deze manier het gebruik van een stroomband bij honden aangekaart, een zeer hondonvriendelijke methode om ze op te voeden. We hebben jaar in jaar uit gelobbyd- uiteindelijk met succes, want sinds vorig jaar is het gebruik van deze banden verboden.”

“Wij gaan in Den Ham het meest innovatieve hondenopvangcentrum van Europa realiseren”

Koninklijke Hondenbescherming

 

Oudere en kwetsbare honden

“We zijn afhankelijk van vrijwillige giften en donaties. Weontvangen niets van de overheid, ook niet van het Koninklijk Huis, wat sommigen denken. De maandelijkse donaties zijn enorm welkom, maar helaas nog niet genoeg om al onze kosten te dekken. De vraag naar onze hulp is enorm. Naast onze lobbywerkzaamheden en voorlichtingswerkzaamheden vangen we ook oudere en kwetsbare honden op. Deze honden kunnen niet terecht bij reguliere asielen of opvangcentra, omdat ze extra aandacht en zorg nodig hebben. Dat kost meer geld dan het opvangen van een gewone asielhond. Bovendien blijven deze honden langer, omdat ze meer hebben meegemaakt. Het aantal honden dat we noodgedwongen moesten opvangen is dit jaar al bijna verdrievoudigd! Omdat we tegen deze dieren geen ‘nee’ kunnen zeggen, zoeken we meer giften. Als ons eigen hondenopvangcentrum in Den Ham open is, is daar nog veel meer mogelijk, ook donaties in natura. Wij gaan in Den Ham het meest innovatieve hondenopvangcentrum van Europa realiseren. Leidend zijn de nieuwste inzichten in dierenwelzijn waarmee een stressvrije opvang is gegarandeerd. Hiermee zetten wij dé nieuwe standaard die de opvang van honden in Nederland aanzienlijk gaat verbeteren.”

Doneer hier aan de Koninklijke Hondenbescherming

 

STICHTING DIERENZORG EEMLAND

 

Langer dan een leven lang zorg voor dieren

 

Al sinds 1933 bestaat georganiseerde dierenzorg in en rond Soest. Dankzij een legaat van 1500 gulden kon in 1950 het eerste asiel voor honden worden geopend. Inmiddels heeft dit asiel een regionale opvang functie en het draagt nog altijd de naam van de erflaatster, Dierentehuis ’t Hart. Peter van der Heijden is Operationeel manager van de Stichting Dierenzorg Eemland waartoe ook dierentehuis ’t Hart behoort. Peter is een ervaren manager als het gaat om welzijn van dier en mens. Hij werkte lange tijd voor KNGF Geleidehonden en deed veel projecten voor de hulphondensector in het buitenland. “Nu bij Stichting Dierenzorg Eemland is het weer een hele andere uitdaging. Het draaiende houden van een dierenzorg organisatie, die sterk afhankelijk is van giften en vrijwilligers, vraagt veel inzet en steeds weer het creatief managen van mensen en middelen. Voordeel van zo’n kleine organisatie is dat wat we doen erg tastbaar is. Men kan van dichtbij zien wat er met het geld gebeurt en wat een enorme passie devrijwilligers en medewerkers hebben voor dierenwelzijn.”

Opvang en noodhulp

Dierenzorg Eemland is een non-profitorganisatie die zich inzet voor opvang en noodhulp aan dieren in de regioEemland. Naast de dierenambulance en het dierenasiel in Soest, vallen ook de konijnen- en knaagdierenopvang en de Vogelopvang Soest onder Dierenzorg. Zeker de vogelopvang, waar ook andere soorten wild worden opgevangen, heeft in de hele provincie Utrecht een belangrijke functie. “In onze opvangcentra vinden ook veel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een betekenisvolle en veilige werkplek. We bieden werkervaringsplaatsen en stages ook voor jonge mensen met een rugzakje. Zo vervullen we een belangrijke sociaal-maatschappelijke rol voor mensen en dieren.” 

Bestaansrecht

“Zonder onze donateurs kunnen we niet bestaan en kunnen wij de dieren niet de nodige hulp bieden. Een kleinemaandelijkse bijdrage van 2,50 maakt al een enorm verschil. En een donateur heeft bij ons een streepje voor. Ze zijn altijd welkom om van dichtbij op het opvangcentrum te bekijken wat dankzij hun steun mogelijk is.” Een eenmalige gift of een schenking in een nalatenschap kan ook. “Wat we nu zien en voelen is dat kosten enorm stijgen. Met grotere giften kunnen we zaken wat grondiger aanpakken. Onze gebouwen zijn 30 jaar oud en moeten duurzamer worden. Giften kunnen we gebruiken bij de aanschaf van een nieuwe verwarmingsinstallatie of het isoleren van de gebouwen. Je helpt daar dieren mee en zorgt ervoor dat onze vrijwilligers hun mooie werk in een prettige omgeving kunnen doen. Daarnaast drukt het onze vaste kosten.”

 ”Dieren zijn vaak van zeer grote betekenis geweest in het leven van mensen. Met een nalatenschap kunnen mensen van blijvende betekenis zijn voor dieren!”

Dierenzorg Eemland ambuhondchauffeur

 

Langer dan een leven lang

Peter ziet dat meer mensen kiezen voor geven middels hun nalatenschap. “Het betekent dat je na jouw leven dierenopvang kan blijven steunen. Dieren zijn vaak van zeer grote betekenis geweest in het leven van mensen. Met een nalatenschap kunnen mensen van blijvende betekenis zijn voor dieren! Als iemand hierover denkt kan contact worden opgenomen met onze organisatie. We kunnen dan in overleg een bestemming geven aan de gift maar ook de zorg voor eventueel na te laten huisdieren kunnen wij op ons nemen. Wij bestaan volgend jaar 90 jaar. Langer dan de meeste mensen en menig dierenleven kunnen we zorgen dat idealen voor dieren blijven voortbestaan.”

Doneer hier aan de Stichting Dierenzorg Eemland

 

STICHTING DIERENLOT

 

Belangenbehartiger van meer dan 200 Dierenwelzijnsorganisaties

 

In Nederland zijn honderden organisaties actief in de zorg voor dieren, maar wie zorgt er voor hen? Dierenopvangcentra en dierenambulances lopen soms tegen wettelijke beperkingen op of worden geconfronteerd met kosten die zó sterk stijgen dat de bedrijfsvoering in gevaar komt. Stichting DierenLot springt financieel bij maar fungeert ook als lobbyist voor de dierenwelzijnsorganisaties, op landelijk vlak en in gesprek met gemeenten, al ruim vijftien jaar. Uw steun aan Stichting DierenLot werkt daarom als een vergrootglas. Door de organisatie achter de hulpverlening te helpen, steunt u in één keer niet enkele maar vele dieren. De wetgever heeft steeds meer oog voor dierenwelzijn en het aantal organisaties dat zich actief inzet voor onder meer zwervende huisdieren en gewonde wilde dieren is de voorbije decennia alleen maar gegroeid. “Wat al deze professionals en vrijwilligers gemeenhebben, is een enorme liefde voor dieren,” zegt adviseur nalatenschappen Sander van Hesteren. “Ze staan vaak zeven dagen in de week voor hen klaar. Maar een asiel is ook een ‘gewoon’ bedrijf en ook dat moet gezondblijven. Deze organisaties hebben soms advies nodig en soms hulp in de onderhandelingen met gemeenten. Zelfs lokale overheden kunnen onze hulp gebruiken om zaken rond dierenwelzijn binnen hun gemeente optimaal te regelen. Want hoewel er veel verbeterd is de voorbije jaren moet er ook op het gebied van regelgeving op gebied van dierenwelzijn nog veel gebeuren. Wij fungeren in dat opzicht als de belangenbehartiger van de dierenwelzijnsorganisaties.”

Duwtje in de rug

DierenLot steunt de organisaties o.a. met geld, hulpmaterialen, dierenvoeding, geneesmiddelen of van een eigen ambulance te helpen betalen. Het gaat om diergerichte steun, bedoeld om te voorkomen dat zij ernstig gehinderd worden in de uitvoering van hun werk. Een steuntje in de rug voor kleinere organisaties, maar wel een duwtje dat het verschil kan maken tussen stoppen of doorgaan. Zeker in deze tijd van hoge inflatie loopt het aantal organisaties dat deze vormvan hulp kan gebruiken eerder op dan terug. Gelukkig heeft DierenLot veel vaste donateurs, mensen die de stichting meteen vast bedrag per maand steunen, maar het spreekt voor zich dat de noodzaak om te helpen alleen maar toeneemt en dus ook de behoefte aan nieuwe donateurs of bijzondere giftgevers middels een nalatenschap.

“Wie ons een legaat geeft, kan daarin laten opnemen dat een bepaald deel van het bedrag bedoeld is vooreen specifieke organisatie waaraan het hart verpand is.”

Dierenlot Zwanen

 

Geen tegenstelling

“Wat mensen soms tegenhoudt om aan ons geld na te laten is hun gehechtheid aan een dierenasiel of een andere dierenwelzijnsorganisatie dat ze goed kennen,” zegt Sander van Hesteren. “Dan denken ze, dat ze dit goede doel tekort zullen doen door Stichting DierenLot te steunen. Maar in de praktijk hoeft die tegenstelling helemaal niet te bestaan. Wie ons een legaat geeft, kan daarin laten opnemen dat een bepaald deel van het bedrag bedoeld is voor die specifieke organisatie waaraan hij of zij het hart heeft verpand. Deze organisatie moet wel door DierenLot erkend zijn als beneficiënt. Sterker nog: wij helpen bij het maken van keuzes zodat men met een gerust hart naar de notaris kan. Het kan dus perfect samengaan: het steunen van één organisatie naar keuze en het collectief van het dierenwelzijn. Hoe je het ook inricht: door aan ons te schenken, steun je uiteindelijk altijd alle dieren.” 

Doneer hier aan Dierenlot

 

STICHTING BLIJDSCHAP VOOR DE DIEREN

 

Het gaat om het dier en de eigenaar

Een huisdier en zijn eigenaar zijn nauw met elkaar verbonden. De mens zorgt voor onderdak en voedsel, het huisdier biedt gezelschap en loyale vriendschap. Zeker voor eigenaren die veel teleurstellingen hebben moeten verwerken, is die vriendschap van onschatbare waarde. Het mogen hebben van een huisdier is voor hen van groot belang. Maar dan moeten ze er wel voor kunnen blijven zorgen. Stichting Blijdschap Voor De Dieren zet zich daarvoor in. Oprichter Frank Dogterom besefte dit al jaren terug: de verzorging van een huisdier moet voor deze groep mensen gewaarborgd blijven. Het biedt rust, zekerheid en vertrouwen, laat hen verantwoordelijkheid nemen en geeft uitzicht op een toekomst. Zo werd het idee van de onlinedierenvoedselbank geboren. Sindsdien gaat het hard; de hulpvraag naar gratis diervoer, verzorgingsproducten of medicijnen is enorm toegenomen. Steeds meer eigenaren en hun huisdier dreigen in de kou te komen staan. Door mensen in financiële nood of in een andere precaire situatie, te helpen met dierenvoeding en, indien nodig, opvang, helpt de Blijdschap voor de Dieren steevast dier én mens.

“Nu armoede in Nederland toeneemt, heeft dat ook een weerslag op het dierenwelzijn. Mensen staan met hun rug tegen de muur. Koop ik iets te eten voor mijnhuisdier, of voor mijzelf.”

Blijdschap voor de Dieren Onlinevoedelbank

 

Scheiden van mens en dier voorkomen

Frank heeft in zijn voormalige werk van afdelingsinspecteur veel dierenleed gezien en is zich erg bewust geworden van de sterke band tussen mens en dier. Het gaf af en toe dilemma’s. Sommige mensen kunnen bijvoorbeeld slecht voor zichzelf zorgen, maar willen wel graag de zorg voor hun hond of kat op zich blijven nemen. “Wat doe je dan. Haal je het dier bij hen weg? “ Dat kan dan net de druppel zijn die de emmer doet overlopen. Neem het voorbeeld van een verslaafde die enkele weken een detox behandeling moet ondergaan. Misschien is zijn huisdier de enige op zijn thuiskomst wacht. Als iemand in de tussentijd het dier opvangt, heeft hij een stimulans het vol te houden, wordt het dier hem afgenomen, dan valt die motivatie weg.” De stichting wil voorkomen dat eigenaar en dier gescheiden worden. “Door hen te helpen met onze diervoerpakketten dragen we een grote steen bij in het welzijn van het dier en het verminderen van de kosten.”

Dierenbuddy’s® en gastgezinnen

De hulp die BVDD biedt is niet mogelijk zonder een netwerk van sponsoren, partners en vrijwilligers. Zo zijn er fabrikanten van honden- en kattenvoer die kwalitatief goede en gezonde dierenvoeding doneren voor de dierenvoedselpakketten. Maar er zijn ook dierenbuddy’s en gastgezinnen die opvang bieden. “Soms is de situatie dermate nijpend dat een huisdier echt beter tijdelijk naar een andere leefomgeving gaat. In dat geval kunnen wij terugvallen op een netwerk van Dierenbuddy® met ruim zevenduizend gastouders. Dat moet ook wel, want als we een telefoontje krijgen van de reclassering of gemeente, horen we snel te schakelen. Onze tussenkomst maakt ook dan hét verschil. Als een dakloze man samen met zijn hond bij een locatie van het Leger des Heils niet naar binnen mag, dan wil hij ook geen slaapplaats. Het leger kan dan contact met ons opnemen dat wij het dier bij een gastgezin onderbrengen. Dan kan de man wel geholpen worden. Die eerste hulp van ons kan de opstap zijn naar een lang proces om weer van straat te komen.”

Erfstelling

De snelle groei van Blijdschap voor de Dieren wekt gemengde gevoelens op.“Nu armoede in Nederland toeneemt, heeft dat ook een weerslag op het dierenwelzijn. Mensen staan met hun rug tegen de muur. Koop ik iets te eten voor mijn huisdier, of voor mijzelf. Het zijn keuzes die je als dierenvriend niet wilt maken.” Om aan de vraag van de dierenvoedselpakketten te kunnen blijven voldoen, zijn donateurs, sponsoren en partners onmisbaar. “Helpen kan door iedere maand een klein bedrag te doneren, maar het is ook mogelijk door Blijdschap Voor De Dieren in het testament op te nemen met een legaat of een erfstelling. U kunt zo een enorme impact hebben en kantelpunt realiseren voor het leven van mens en dier.“ Een persoonlijk gesprek over het doen van een gift of opname in het testament is altijd mogelijk. 

Doneer hier aan Blijdschap voor de Dieren

 

DUTCH CELL DOGS

 

De toekomst de baas zijn

 

Stichting Dutch Cell Dogs begeleidt gedetineerden bij het trainen van moeilijk plaatsbare asielhonden. Het doel is de honden door training een betere kans op herplaatsing te geven. Sommige honden blijven lang in het asiel omdat ze door hun gedrag moeilijk te plaatsen zijn. Daarnaast helpt dit bij de maatschappelijke re-integratie van de gedetineerden. Dutch Cell Dogs is een initiatief van twee hondenliefhebbers. Betty Buijtels en Marlies de Bats leerden elkaar kennen op de opleiding voor Gedragskeurmeester. Daar raakten ze in gesprek over een TV documentaire over asielhonden in de Verenigde Staten die door gevangenen getraind werden, om daarna als gezinshond geplaatst te worden. Dat was ook hun droom. Ze besloten hun krachten te bundelen om die waar te maken.

Start

Met een gevangenisbewaarster bij penitentiaire inrichting in Vught bespraken ze hun idee. Betty Buijtels ziet dat als een belangrijk moment voor de start van hun initiatief. “Via haar kwamen we in contact met het hoofd vande afdeling psychiatrie en andere leidinggevenden. Het duurde even maar uiteindelijk werd men enthousiast voor het project. Wij mochten er mee aan de slag, gedurende een proefperiode. Via twee asielen in de regio hebben wij moeilijk plaatsbare honden geselecteerd.” Inmiddels werkt Dutch Cell Dogs met hoog opgeleide instructeurs in het hele land. “We werken samen met veel organisaties, zoals gevangenissen, met instellingen voor jeugddelinquenten en voor TBS.“

“Een hond is een spiegel op vier pootjes. Het gedrag van de één heeft veel invloed op de ander. Het is een mooie wisselwerking van karakters.”

DutchCellDogs

Klik

Aanvankelijk is het eerste contact tussen hond en gedetineerde moeizaam. Er moet vertrouwen ontstaan. Tochis er meestal in of na de tweede week een ‘klik’. De honden worden enthousiast en willen graag voor hun baasje werken. Ze worden speels en alert op wat er om hen heen gebeurt. De trainers merken hoe positief de honden zijn. “Een hond is een spiegel op vier pootjes. Het gedrag van de één heeft veel invloed op de ander. Het is een mooie wisselwerking van karakters. Het is jammer dat die na de training van acht weken weer moet worden verbroken.”

Passie

Betty Buijtels straalt nog steeds veel passie uit. “Het is toch prachtig wat wij doen. Je moet je voorstellen je leeft achter tralies. Het overkomt mens én asielhond. Zeker zelf naar gemaakt, is één van de vele doorsnee reacties en aannames. Bij Dutch Cell Dogs denken we daar anders over. Wij bieden perspectief voor de toekomst van dier én mens. De band tussen gedetineerden en honden heeft een zichtbare heilzame werking en dat stimuleert ons hiermee door te gaan.” Extra ondersteuning is nodig Dutch Cell Dogs is een kleine stichting met grootse plannen. “We brengen mens en dier bij elkaar en dragen daarmee bij aan een veiliger leefomgeving. Ons nieuwe project, gratis hondentraining in krachtwijken, is succesvol gestart. Het wordt ook getrokken door ex-gedetineerden. We zien mooie resultaten. Eenzaamheid wordt bestreden en we geven mens en dier een nieuwe toekomst. We kunnen hierbij extra financiële steun gebruiken. Elk bedrag draagt bij aan eenbetere toekomst de mensen en dieren. Ze zijn de toekomst de baas.“

 

Doneer hier aan Dutch Cell Dogs