Stichting van het Kind

Stichting van het Kind

Stichting van het Kind is een organisatie die zich inzet voor kwetsbare kinderen en jongeren in Nederland. De stichting richt zich op kinderen en jongeren die om welke reden dan ook in een moeilijke situatie zitten, bijvoorbeeld door armoede, huiselijk geweld, eenzaamheid of ziekte.

Het belangrijkste doel van Stichting van het Kind is het bieden van ondersteuning aan deze kinderen en jongeren, zodat zij weer perspectief krijgen op een betere toekomst. Dit doet de stichting door middel van het financieren van projecten en initiatieven die zich richten op het welzijn en de ontwikkeling van deze doelgroep.

Stichting van het Kind helpt zo'n 50.000 kinderen in Nederland die wegens omstandigheden niet thuis kunnen wonen. Wij helpen deze kinderen met concrete en praktische projecten. 

Niet iedereen in Nederland krijgt dezelfde kansen.

Zo zijn er zo’n 50.000 kinderen waarbij de jeugd niet vanzelf gaat, doordat zij niet thuis kunnen wonen. Meer dan de helft van deze kinderen woont in een leefgroep of gezinshuis. Anderen in een pleeggezin. Deze kinderen kennen een moeilijke start in het leven. Zaken die voor de meeste kinderen vanzelfsprekend zijn, zijn voor kinderen die niet meer thuis wonen vaak niet weggelegd.

 

 

Met onze vier pijlers: ontplooiing, ontmoeting, ontspanning en voorlichting voeren wij diverse projecten uit. Wij willen helpen om een slechte start om te buigen in een stralende toekomst, waarin deze kinderen op hun beurt een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. 

 

Stichting van het Kind geeft kinderen een toekomst

Stichting van het Kind gelooft dat deze kinderen met de juiste aandacht veel beter instromen in de maatschappij.
Stichting van het Kind gelooft in projecten die bijdragen aan de ontwikkeling en zelfredzaamheid van deze kinderen.
Stichting van het Kind gelooft in deze 50.000 kinderen

BNN Vara & Stichting van het Kind

Ook BNN Vara steunt Stichting van het Kind. Vanuit het bekende televisieprogramma 'Kinderen voor Kinderen' wordt er onder andere aandacht gegeven aan de stichting. 

                                                                   Ambassadeur

 

                                                                         Ambassadeur Tim Coronel


                                   Stichting van het Kind is trots op haar ambassadeur Tim Coronel

Donaties worden direct op rekening van de stichting bijgeschreven
Doneer
Esra Avci
€ 250,00
25 april 2024
Anoniem
€ 25,00
15 maart 2024
Anoniem
€ 50,00
29 december 2023
Jos en Jolanda van Zijl-Luca
€ 50,00
22 december 2023
Anoniem
€ 15,00
20 december 2023
Stichting van het Kind