Goed doel vrouwenrechten

Vrouwenrechten zijn mensenrechten. Het zijn de rechten en vrijheden waar nog altijd wereldwijd voor gevochten moet worden. Op maatschappelijk, economisch en juridisch niveau zijn in veel landen en culturen vrouwen nog niet gelijk aan het mannelijke geslacht. Dat kunnen we ons in het Westen soms niet meer voorstellen, maar is nog steeds het geval in vele landen. Daarom zetten we een goed doel voor vrouwenrechten in het zonnetje, namelijk: Femmes for Freedom

 

Femmes for Freedom

Femmes for Freedom is een organisatie die strijdt voor de rechten van vrouwen en meisjes met een biculturele achtergrond. Bicultureel wil zeggen dat naast de Nederlandse achtergrond er ook nog een cultuur heerst vanuit het buitenland, vaak van het land van herkomst. 

Wat doet Femmes for Freedom?

Het ultieme streven van Femmes for Freedom is samen te vatten in een artikel van de verenigde naties. Dat betreft artikel 16: Het verdrag van het tegengaan van uitbanning van alle vormen van discriminatie richting vrouwen.

Dat vormt zich tot actie voor pleiting van gelijke rechten voor man en vrouw wereldwijd, maar ook hulp voor vrouwen die leed hebben ondervonden van geweld, (seksuele) onderdrukking, stereotypering, handelingsonbekwaamheid, financiële discriminatie en mishandeling.

Gelijkheid staat voor vrijheid: Help vrouwen wereldwijd.

Help vrouwen wereldwijd door Femmes for Freedom de financiële middelen te bieden om actie te ondernemen. Zij zorgen voor een wereld vol gelijkheid, een wereld waar ieder mens telt, een wereld waar vrouwen net zo veel waard zijn als mannen.

Doneer aan Femmes for Freedom

Het helpen van vrouwen over de gehele wereld is belangrijk voor de emancipatie en veiligheid. Ontdek daarom ons overzicht van de beste goede doelen voor vrouwen.

 

 

Aanbevelingen