Stichting HOE

Stichting HOE

Stichting HOE (Hulp Oost Europa) helpt de minderbedeelden vanuit de roeping uit de Bijbel. Dat doen ze in het oosten van het continent Europa. Door samen te werken met Christelijke instanties in de gebieden heeft HOE al vele mensen mogen helpen. De focuselementen van Stichting HOE zijn:

  • Noodhulp waar nodig (Oekraïne);
  • Hoop voor kwetsbarne;
  • Hart voor de Roma gemeenschap;
  • Toekomst voor kinderen en jongeren;
  • Geloofsopbouw.

Stichting Hulp Oost Europa header

Grondvlak primair

Stichting Hulp Oost-Europa kiest ervoor om vooral te werken op het niveau van de lokale christelijke gemeente. Ze stimuleert het onderhouden van contacten tussen individuele gemeenten in Nederland en Oost-Europa. Kerkelijke structuren erkennen we waar mogelijk maken we er gebruik van. Daarnaast onderhouden we contacten met organisaties die taken vervullen die in het belang zijn van onze doelstelling, zoals het opleiden van het kerkelijk kader, het uitgeven van christelijke lectuur en het bieden van christelijke zorg of onderwijs.

Direct en indirect

Om doelgericht en efficiënt te kunnen werken, vinden we het belangrijk zelf een intensief netwerk van contacten in ons werkgebied te onderhouden. We ervaren echter dat ˜onze armen vaak te kort zijn". Om de reikwijdte van de hulp te vergroten, zetten we daarom onze kennis en ervaring ook in ten dienste van anderen, zoals lokale werkgroepen of andere organisaties die betrokken zijn op onze doelstelling en ons werkgebied.

Contacten centraal

Stichting Hulp Oost-Europa wil delen in de verantwoordelijkheid van gemeenten, kerken en organisaties waar ze contacten mee onderhoudt, maar neemt deze verantwoordelijkheid niet over. De stichting sluit aan bij hun eigen vraag, voor zover deze past in onze missie en visie.

Pastoraat, diaconaat en apostolaat

pastoraat: de zielszorg door middel van bezoekwerk en verkondiging;diaconaat: hulpverlening aan de armen (binnen en buiten de gemeente);apostolaat: evangelisatie onder hen die buiten de kerk zijn en het benaderen van hen die van de kerk zijn vervreemd (missionaire betrokkenheid).

In onze contacten willen we de ontwikkeling op al deze terreinen stimuleren.

(Im)materiële steun aan Oost Europa

De steun die Stichting Hulp Oost-Europa wil geven is immaterieel (gebed, bemoediging, kennis en ervaring) en materieel (geld en goederen). Bij het leggen van contacten staan de geestelijke ontmoeting met predikanten, ambtsdragers en gemeenteleden en het verkrijgen van kennis van het grondvlak van de kerken centraal. Ondersteuning van projecten kan daaruit voortvloeien. Projectbezoeken hebben naast de zakelijke kant ook een toerustende kant. Belangrijk voor de stichting zijn in dit kader projecten op het gebied van vorming en toerusting, die het grondvlak van de kerken versterken.

Wederkerig

De ontmoetingen met lokale gemeenten en het onderlinge geestelijke contact geven aan het werk een sterk wederkerig karakter. De herkenning rond Bijbelse thema's en vragen versterkt de onderlinge banden en geeft contacten een diepere dimensie dan alleen een projectmatige.

Sponsoring kinderen in weeshuis Oekraïne 

Stichting HOE heeft een weeshuis gebouwd in het westen van Oekraïne genaamd 'De Barmhartige Samaritaan'. Hier worden meisjes opgevangen die weeskind zijn, geen pleegouders hebben of het thuis niet kunnen redden door bijvoorbeeld financiële omstandigheden. 

De situatie van de meisjes is soms zelf zo erg dat ze niet zindelijk zijn, er weinig tot niet gesproken kan worden of slecht kunnen lopen. Door de hulp van HOE zijn al vele meisjes ontwikkelt naar normale maatstaffen voor hun leeftijd. De hulp biedt ze de mogelijkheid om zelfs naar school te kunnen, iets wat een jaar daarvoor misschien nog wel ondenkbaar was.

Stichting Hulp Oost Europa in Oekraine weeshuis

Hulp voor Pentru Bunica

Ouderen in Roemenië hebben het beslist niet makkelijk. Zo ook mevrouw Bunica niet. Ze moet leven van een mager pensioen van €125 euro per maand. Daarvan gaat meer dan de helft op aan de huur van een bed en medicijnen. Ze woont in een complex met meerdere ouderen waar ze dus een bed huurt. De badkamer deelt ze met 15 andere vrouwen die hetzelfde meemaken als zij. 

Het kopen van dagelijkse gebruiksartikelen als kleding is bijna onmogelijk. Een paar sokken is al een enorme uitgave voor haar. Daarom ondersteunt Stichting HOE haar en andere mensen die in dezelfde situatie zitten.

Pentru Bunica hulp door Stichting HOE

Vluchtelingensteun in Oekraïne

In Oekraïne draagt HOE ook bij aan de hulp van mensen in noodgebieden. Ze helpen opvangplekken van Christelijke organisaties om mensen een plek te bieden. Voedsel, dekens, kleding en veel meer wordt gedoneerd aan de opvangplekken door Stichting HOE.

Help Stichting HOE via donerenaangoededoelen.nl

Stichting HOE is er voor de mensen in Oost-Europa die hulp kunnen gebruiken. Van noodhulp tot financiering voor scholing. Stichting Hulp Oost Europa zet zich breed in. Via ons platform donerenaangoededoelen.nl doneer je veilig en snel. Uw donatie komt bij Stichting HOE terecht en daarmee help je de mensen daar.

Terug naar Overzicht Goede Doelen

Donaties worden direct op rekening van de stichting bijgeschreven
Doneer
Anoniem
€ 25,00
18 juni 2024
Anoniem
€ 50,00
3 april 2024
Anoniem
€ 100,00
20 februari 2024
Wietse de Jong
€ 25,00
29 december 2023
Anoniem
€ 250,00
9 december 2023
Stichting HOE
  • ANBI
  • CBF