Stichting HOE

Stichting HOE

 

De missie van Stichting HOE

Stichting Hulp Oost-Europa ondersteunt christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van gemeenteopbouw, diaconaat en onderwijs. Ze doet dit vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid.

Stichting Hulp Oost Europa header

Onze Visie

1

Grondvlak primair

Stichting Hulp Oost-Europa kiest ervoor om vooral te werken op het niveau van de lokale christelijke gemeente. Ze stimuleert het onderhouden van contacten tussen individuele gemeenten in Nederland en Oost-Europa. Kerkelijke structuren erkennen we waar mogelijk maken we er gebruik van. Daarnaast onderhouden we contacten met organisaties die taken vervullen die in het belang zijn van onze doelstelling, zoals het opleiden van het kerkelijk kader, het uitgeven van christelijke lectuur en het bieden van christelijke zorg of onderwijs.

2

Direct en indirect

Om doelgericht en efficiënt te kunnen werken, vinden we het belangrijk zelf een intensief netwerk van contacten in ons werkgebied te onderhouden. We ervaren echter dat ˜onze armen vaak te kort zijn". Om de reikwijdte van de hulp te vergroten, zetten we daarom onze kennis en ervaring ook in ten dienste van anderen, zoals lokale werkgroepen of andere organisaties die betrokken zijn op onze doelstelling en ons werkgebied.

3

Contacten centraal

Stichting Hulp Oost-Europa wil delen in de verantwoordelijkheid van gemeenten, kerken en organisaties waar ze contacten mee onderhoudt, maar neemt deze verantwoordelijkheid niet over. De stichting sluit aan bij hun eigen vraag, voor zover deze past in onze missie en visie.

4

Pastoraat, diaconaat en apostolaat

pastoraat: de zielszorg door middel van bezoekwerk en verkondiging;diaconaat: hulpverlening aan de armen (binnen en buiten de gemeente);apostolaat: evangelisatie onder hen die buiten de kerk zijn en het benaderen van hen die van de kerk zijn vervreemd (missionaire betrokkenheid).

In onze contacten willen we de ontwikkeling op al deze terreinen stimuleren.

5

(Im)materiële steun aan Oost Europa

De steun die Stichting Hulp Oost-Europa wil geven is immaterieel (gebed, bemoediging, kennis en ervaring) en materieel (geld en goederen). Bij het leggen van contacten staan de geestelijke ontmoeting met predikanten, ambtsdragers en gemeenteleden en het verkrijgen van kennis van het grondvlak van de kerken centraal. Ondersteuning van projecten kan daaruit voortvloeien. Projectbezoeken hebben naast de zakelijke kant ook een toerustende kant. Belangrijk voor de stichting zijn in dit kader projecten op het gebied van vorming en toerusting, die het grondvlak van de kerken versterken.

6

Wederkerig

De ontmoetingen met lokale gemeenten en het onderlinge geestelijke contact geven aan het werk een sterk wederkerig karakter. De herkenning rond Bijbelse thema's en vragen versterkt de onderlinge banden en geeft contacten een diepere dimensie dan alleen een projectmatige.

 

 

Terug naar Overzicht Goede Doelen

Maak een donatie
Stichting HOE
  • ANBI
  • CBF
Harold van der Laan
Heb je een vraag?

Harold van der Laan