info@donerenaangoededoelen.nl   050 - 314 22 44
Doneer nu

Stichting HoPe: Holanda-Peru

HoPe Nederland, St.
 • Over ons
 • Nieuwsberichten

Stichting HoPe: Holanda-Peru

Al meer dan 25 jaar en nog niet klaar ...

Mensenrechten realiseren – HoPe ondersteunt

Ieder mens wil een menswaardig bestaan. Elk mens heeft ook recht daarop. Maar voor sommige mensen werken de omstandigheden tegen: een grillige natuur waardoor er te weinig voedsel is, discriminatie, geen toegang tot goed onderwijs of goede gezondheidszorg. Dat is allemaal het geval bij de doelgroep van HoPe: de mensen in de arme wijken van de stad Cusco en de boerengemeenschappen hoog in de bergen, in een werkgebied groter dan Nederland.

Stichting HoPe werkt samen met de bevolking aan het terugdringen van de extreme armoede die in de regio heerst, en ook aan goed onderwijs en gezondheidszorg. HoPe sluit daarbij aan bij de behoeften van de mensen om wie het gaat. Zij bepalen zelf wat er moet gebeuren. Zij moeten zelf aangeven wat ze nodig hebben. Op die manier draagt HoPe bij aan het vergroten van hun gevoel van eigenwaarde. HoPe richt zich op hun emancipatie en zoekt met hen naar mogelijkheden om volwaardig mee te doen in de maatschappij. 

Enkele resultaten

HoPe heeft in de afgelopen 27 jaar

 • gecombineerd basis- en middelbaar onderwijs gerealiseerd in elf indiaanse dorpen,
 • 160 basisscholen gebouwd of gerenoveerd en meer dan 200 basisscholen ingericht met goed schoolmeubilair,
 • meer dan 500 leerkrachten bijgeschoold,
 • drie middelbare scholen in enkele berggemeenschappen opgezet,
 • een schoolinternaat in de bergen gebouwd om leerlingen die ver weg wonen in staat te stellen naar school te gaan,
 • onderwijsmateriaal voor tweetalig – naast Quechua ook Spaans - en  intercultureel onderwijs gemaakt,
 • meer dan 10.000 kinderen aan goed onderwijs geholpen,
 • in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs een verbeterd onderwijsmodel ingevoerd op 4.000 kleuterscholen en voorzieningen voor kinderdagopvang in heel het departement Cusco,
 • ruim 50 leerlingen een studietoelage geboden om beroepsonderwijs te kunnen volgen; verschillenden van hen ondersteunen het werk van HoPe nu professioneel,
 • het brandwondencentrum van het ziekenhuis in Cusco geholpen met inrichting, spel- en fysiotherapie en nazorg. In de nabije toekomst neemt het ziekenhuis de verbeteringen structureel over.  
 • scholieren geleerd groenten te kweken. 

Er blijft nog veel te wensen over

Er is nog steeds een tekort aan verantwoord voedsel met als gevolg bloedarmoede. Het niveau van onderwijs is het laagst in de wereld (OESO-onderzoek). Discriminatie van niet Spaanssprekenden belemmert nog steeds de toegang tot het voortgezet onderwijs. Veel brandwonden door ongelukken met open vuur en gasflessen. Seksueel misbruik van meisjes is een groot probleem. Deze armoede belemmert de mogelijkheid om het leven op een aanvaardbare manier in te richten. Meisjes hebben het daarbij extra moeilijk. 

Uw steun is nodig

HoPe spreekt nooit over “de druppel op de gloeiende plaat”. Met relatief kleine donaties hebben we voor hele gemeenschappen een verschil gemaakt. Het is mogelijk onze projecten te bezoeken. Samen met mede-oprichter Walter Meekes krijgt u een indrukwekkende rondleiding en u kunt het werk dat de bevolking met steun van HoPe  heeft verricht zien. U zult dan ook zien dat er nog veel werk te doen is.

HoPe werkt dóór en ziet dat de inspanningen leiden tot duurzame resultaten. Door uw schenking kunt u de bevolking van Cusco en omstreken steunen om hun bescheiden dromen over een leefbare toekomst waar te maken. 

Uw donatie

Uw donatie kunt u doen door op de knop DONEER NU aan de bovenkant van deze pagina te klikken. Mocht u een meer duurzame relatie met ons willen aangaan dan kunt u hier een formulier voor periodieke schenking downloaden. 

Meer informatie

Stichting HoPe Nederland

Bijsterveldenlaan 63

5045 ZX  Tilburg

Telefoon: 06 208 57 278

Website: www.stichtinghope.org

E-mail: contact@stichtinghope.org

Facebook: https://www.facebook.com/stichtinghope 

Bankrekening: NL69 RABO 0300 2760 87Reviews

Carmen heeft dit doel beoordeeld met een 5!

I am very happy to find Stichting HoPe/ Funcaion HoPe, they do a very good work with the community of Cuzco (Peru). They promote education as a key to improve quality of life.

Kees van Ginkel heeft dit doel beoordeeld met een 5!

In 2016 ben ik Penningmeester geworden bij deze Stichting. Wat ik belangrijk vind, is dat de opbrengsten uit donaties niet worden uitgekeerd aan de bestuurders maar terecht komen bij de projecten zelf. De projecten zelf zijn geen bodemloze putten en zijn aangevraagd door de behoeftigden zelf. Samen met hen brengt HoPe de projecten ten uitvoer. Het uiteindelijke doel is dat de mensen zelf en of de Peruaanse Overheid de projecten gaan overnemen en bekostigen. HoPe doet echt mooi werk!

Chiara Somers heeft dit doel beoordeeld met een 5!

In 2015 had ik het genoegen om de founder Walter Meekes van Stichting HoPe te ontmoeten in Peru. Daar heb ik met eigen ogen het werk dat Stichting HoPe de afgelopen jaren heeft verzet en nog steeds doet en hiermee zoveel betekent voor de lokale mensen mogen zien. Het vraaggestuurde werken wat Stichting HoPe doet en de lokale bevolking mede verantwoordelijk maken voor de eigen ontwikkeling sprak mij enorm aan. Wat mooi en waardevol werk wordt er door Stichting HoPe verricht!

Frits Overbeek heeft dit doel beoordeeld met een 5!

In 1993 heb ik de stichter van Stichting HoPe, Walter Meekes, ontmoet in Cusco, waar hij bezig was in de sloppenwijk San Isidro de leefomstandigheden van de bewoners ,samen met de bewoners, te verbeteren door het aanleggen van riolering en waterleiding. Hij stond daar zelf met de wijkbewoners de sleuven te graven, toen ik hem daar ontmoette. Vervolgens heeft hij ook weer samen met de wijkbewoners een gemeenschapshuis gebouwd, waarin activiteiten werden opgezet om de onderlinge cohesie in de wijk te verbeteren. Tenslotte heeft hij een lagere school gebouwd in diezelfde wijk, als vervanging van een totaal vervallen krot. Toen dat allemaal gerealiseerd was, hetgeen ik in 1996 weer met eigen ogen mocht aanschouwen, heeft hij zijn activiteiten namens de Stichting HoPe verlegd naar de afgelegen valleien op 4000 m in de regio Cusco. Daar was nauwelijks onderwijs voor de kinderen in die inheemse bergdorpen. Daarna zijn er vele scholen ( 180), ook middelbaar onderwijs, gerealiseerd. Een giganten klus. Al meer dan 25 jaar werk ik als vrijwilliger voor deze fantastische Stichting en ben nog steeds zeer gemotiveerd en geïnspireerd door alles wat tot stand gebracht is in de afgelopen jaren. Daarom geef ik nog steeds presentaties aan organisaties, serviceclubs en scholen die dit prachtige werk financieel willen ondersteunen. Het werk is nog niet klaar.De pijlen zijn nu gericht op de kinderen van 3-8 jaar. Voorschoolse educatie. Stichting HoPe staat voor 2- talig, intercultureel onderwijs: Spaans en Quechua ( de eigen inheemse taal) 6000 kinderen in die leeftijdsgroep worden hierdoor geholpen in hun ontwikkeling. Op grond van bovenstaande persoonlijke ervaring met Stichting HoPe kwalificeer ik ze graag met een 5. Frits Overbeek.

Schrijf een review
Ja, ik steun HOPE NEDERLAND, ST.x
1
Mijn bijdrage

2
Mijn gegevens


3
Donatie afronden

Als u klikt op "doneer nu" gaat u akkoord met deze opdracht en ontvangt u op uw aangegeven e-mailadres een bevestiging van uw donaties. Ontvangt u dit niet of heeft u vragen, belt u dan met onze service: 050 - 314 22 44.
DONATIES

Totaal:

€ 37,50


Laatste donatie op 02-12-2018
Doneer nu

HOPE NEDERLAND, ST.


Bijsterveldenlaan 63
5045 ZX Tilburg

E: contact@stichtinghope.org