Het magazine Schenken en Nalaten aan Goede Doelen

Het Schenken en Nalaten aan Goede Doelen magazine is ontstaan vanuit de missie om alle goede doelen te verenigen en meer bekendheid voor hun te genereren. Het begon met een speciaal katern in het magazine de Notarisklerk, het Magazine van de Bond van Medewerkers in het Notariaat (BMN) dat wij al 14 jaar verzorgen, maar het werd al snel een onafhankelijk glossy magazine. Het magazine Schenken en Nalaten aan Goede Doelen wordt middels een oplage van 15.500 exemplaren verspreid door heel Nederland. Het magazine wordt aangeboden aan alle notariskantoren,  aula's, crematoria, woonzorgcentra, serviceflats, nalatenschapscoaches en executeurs als kosteloos leestafelexemplaar. Daarnaast verspreiden ook de Charity Managers van de Rabobank ons magazine aan hun clientèle onder de major donors.

 

In dit magazine wordt uitgebreid aandacht besteed aan wat de goede doelen in Nederland of in het buitenland met uw donatie kunnen betekenen voor de maatschappij. In het magazine kunt u een breed overzicht van goede doelen, fondsen en stichtingen waaraan particulieren en bedrijven kunnen doneren terugvinden. De inhoud varieert van redactionele stukken met uitleg over diverse goede doelen en adviezen op dit vakgebied, daarnaast staan er advertenties in met betrekking tot schenken en nalaten aan goede doelen. Ook komen mensen aan het woord die hebben gekozen om (een deel van) hun vermogen en bezittingen aan een goed doel na te laten. Zij vertellen waarom ze er voor gekozen hebben om hun erfenis na te laten aan een goed doel en welke betekenis het voor hen heeft.

Verbindt u met het goede doel

Het magazine Schenken & Nalaten aan Goede Doelen verbindt u met het goede doel en het goede doel met u. Om nog meer goede doelen en mensen er mee kennis te laten maken, is ons magazine  ook online met www.donerenaangoededoelen.nl. U kunt hier rechtstreeks schenken of doneren aan de door u gekozen goede doelen. Alle goede doelen kunnen worden opgenomen in ons overzicht goede doelen.

Een bedrag doneren, schenken en/of nalaten is een belangrijke beslissing. Kies vanuit uw hart.